سلامی نظامی به اقیانوس هند
سلامی نظامی به اقیانوس هند

مانور مشترک دریایی ایران ، روسیه و چین در اقیانوس هند به وسعت ۱۷هزار کیلومترمربع دریایی ، نشان از برجسته شدن نقش راهبردی طول و عرض غربی این اقیانوس دارد...

مانور مشترک دریایی ایران ، روسیه و چین در اقیانوس هند به وسعت ۱۷هزار کیلومترمربع دریایی ، نشان از برجسته شدن نقش راهبردی طول و عرض غربی این اقیانوس دارد که از جهات مختلف می‌تواند مورد ارزیابی فنی و ژئوپلیتیکی قرار گیرد مواردی همچون:

  1.  اقیانوس هند به دلیل ماهیت راهبردی، ترانزیتی، اتصالی و مرکز محوری هارت لند جهانی ، در تنظیم رقابت جهانی نقشی اساسی دارد و ازاین‌رو همیشه مورد وسوسه و طمع قدرت‌های استعماری بوده و هست.
  2.  وجود سه تنگه استراتژیکی به ترتیب اهمیت جهانی آن تنگه هرمز ، تنگه باب المندب و تنگه مالاکا در مبادی ورودی و خروجی این اقیانوس که سه جهت غربی ، جنوب غربی و شرقی اقیانوس را به هم متصل می‌سازد، به تمام این اقیانوس اعتبار گذرگاهی می‌دهد.
  3.  تمرکز آینده قدرت‌های قدیمی و نوظهور جهانی بر کرانه‌های ارزشمند و پارت لند های حیاتی حائل به اقیانوس هند.
  4.  ظهور شکل جدیدی از رقابت‌های جهانی و تأثیر آن بر نیمکره مرکزی جهان که در چیرگی یا غلبه زایی قدرت‌های واقع در نیمکره غربی و نیمکره شرقی اقیانوس هند نقش تعیین‌کننده دارد.
  5. ارزش‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روزافزون این منطقه بزرگ جغرافیایی که در حال توازن بخشی به کمیت و کیفیت رقابت‌های بزرگ است.
  6. اهمیت روزافزون اقیانوس هند در نظم گرایی های جدید ژئوپلیتیکی با محور بودن قدرت‌های مستقل آسیایی و طلب جایگاه جدید جهانی توسط روس‌ها.
  7.  تثبیت موقعیت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم امنیت دریایی نامحدود و اقیانوس محور در کنار دو قدرت بزرگ دریایی جهان.
  8.  سلب موقعیت‌های استعمارگرانه قدرت‌های نظامی غربی که حضورشان مغایر با فلسفه ذاتی این اقیانوس بزرگ بوده و خود خالق و بسترساز کشمکش و ناامنی‌های زیاد در جهان هستند.

و نتیجه اینکه رقابت‌ها در آینده اقیانوس هند به‌طور عمده بین ایالات‌متحده، چین و هند دیده می‌شود. از همین‌ رو با عنایت به تمرکز کنونیِ کشورهای بزرگ و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص که تاریخ قرن بیست‌ویک در حال متمرکز شدن در شرق و جنوب آسیاست، بیش‌ازپیش بر دامنۀ اهمیت این اقیانوس و لزوم حضور و ایفای نقش بسیاری از کشورها ازجمله حضور قدرتمند ایران در این قلمرو دریایی افزوده‌شده است. و با چرخش نگاه روسیه از قطب شمال به سمت اقیانوس هند ، حساسیت‌ها بیشتر نیز خواهد شد.

لذا از این مانور وسیع عملیاتی باید به‌عنوان سلامی نظامی به امنیت بومی محور در ژرفای اقیانوس هند یادکرد.