سقف برداشت از خودپردازها به ۲۰۰ هزار تومان بازگشت
سقف برداشت از خودپردازها به ۲۰۰ هزار تومان بازگشت

پیگیری ها از شبکه بانکی نشان می‌دهد که سقف برداشت از خودپردازها که مدتی پیش به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

همه ساله در هفته‌های پایانی سال، بانک مرکزی سقف نقل و انتقالات وجه و برداشت وجه از خودپردازها را افزایش می‌دهد و امسال هم بانک مرکزی افزایش سقف نقل و انتقالات و برداشت را افزایش داد.

یکی از دلایل افزایش قابل توجه سقف نقل و انتقال وجه از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان در روز کاهش مراجعه مردم به شعب بانک‌ها و امکان استفاده از خدمات غیرحضوری شبکه بانکی بود، اما با توجه به اینکه اسکناس و مسکوک یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا است، بانک مرکزی و شبکه بانکی با هدف جلوگیری از افزایش شیوع این بیماری، مجدداً سقف برداشت از خودپردازها را به ۲۰۰ هزار تومان کاهش داده‌اند.

همچنان سقف نقل و انتقال از طریق اینترنت بانک و عابربانک و نرم‌افزار انتقال بانک‌ها ۱۰ میلیون تومان و سقف نقل و انتقال وجه به وسیله اپلیکیشن‌های پرداخت ۳ میلیون تومان است.

پیگیری از شعب بانکها نشان می‌دهد که افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان فقط به مدت دو روز اجرایی شده و سپس به سقف ۲۰۰ هزار تومان بازگشته است.

در ضمن با توجه به اینکه توزیع اسکناس نو توسط سیستم بانکی ممنوع شد، قطعاً چاپخانه بانک مرکزی هم متناسب با برنامه هر ساله، اقدام به چاپ و توزیع اسکناس نو نمی‌کند، بنابراین اگر قرار بود سقف برداشت از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، بخشی از این وجوه نقد باید توسط چاپخانه بانک مرکزی تأمین و بین بانکها توزیع می‌شد، اما با توجه به منتفی شدن توزیع اسکناس نو، قطعا موجودی بانکها هم در سطحی نیست که بتوانند سقف ۵۰۰ هزار تومان را برای مشتریان تأمین کنند.