سفارت افغانستان در تهران، تحویل طالبان می‌شود؟
سفارت افغانستان در تهران، تحویل طالبان می‌شود؟

یک منبع آگاه گفت: دولت ایران سفارت افغانستان در تهران را تحویل نیروهای طالبان می‌دهد».

یک منبع آگاه گفت: دولت ایران سفارت افغانستان در تهران را تحویل نیروهای طالبان می‌دهد».

اقتصاددان: بنا به گفته او «سفیر دولت سابق افغانستان در تهران نیز ایران را به مقصد کشور اروپایی ترک کرده است».

این منبع آگاه افزوده «دولت ایران، دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما سفارت افغانستان در تهران را تحویل آنها خواهد داد تا به امورات شهروندان افغانستانی در ایران رسیدگی کنند».

عصر امروز وزیر خارجه گروه طالبان در راس هیاتی از نیروهای طالبان به تهران آمد.