سعید باقری : نظام چند قطبی درجهان شکل گرفت
سعید باقری : نظام چند قطبی درجهان شکل گرفت

در نظام چند قطبی جدید جهان، شاخص های اقتصادی نیز زیر تاثیر وضعیت تازه قرار گرفته است.

در حال حاضر نظام چند قطبی شبیه یک مثلث سه وجهی امریکا-چین و روسیه شکل گرفته است .
چین که از نظر شاخص های اقتصادی تولیدی و مالی از امریکا پیش گرفته و به یک ابر قدرت اقتصادی ظهور پیدا کرده و روسیه هم یک ابر قدرت نظامی بوده و هست و با محصولات راهبردی مثل گاز، نفت، غلات و کود شیمیایی ضلع سوم را شکل داده است.

در منطقه اوراسیا و خاورمیانه هم مثلث قدرتی دیگری وجود دارد که در برهه ای از تاریخ هرکدام یک امپراطوری بوده و بر سه قاره و چندین کشور امروزی حکومت کرده اند.(یعنی ایران- ترکیه-عربستان)
امریکا جهت تضعیف و کاهش قدرت نظامی و اقتصادی این کشورها با سیاست و ابزار هایی مثل تایوان و اوکراین و متحد کردن کشورهای همگرا با خود و نا آرامی های مرزی و تنش های داخلی و بحران سازی، قصد کسری بودجه و کاهش تولید ناخالص ملی این کشورها را دارد. تاقدرت خود را بعد از گذار از بحران به تثبیت برساند.

سه کشور بریتانیا، آلمان، فرانسه به عنوان مثلث قدرت اروپا و در قالب ناتو با سایر کشورهای اروپایی در صف جلوی جنگ با روسیه ایستاده اند و با پشتیبانی و هزینه در اوکراین و مشکلات تامین انرژی و غلات درگیر تورم و کسری بوجه خواهند شد در صورتی که امریکا کمترین صدمه را خواهد خورد.
با کمرنگ شدن لیبرالیسم غربی و قدرت گرفتن ناسیونالیسم و ملی گرایی، تنش ها و اختلافات مرزی شدت خواهد گرفت و دنیا در حالت وجود تنش های داخلی و منطقه ای پیش خواهد رفت. لذا قطعا اقتصاد و تولید ناویژه داخلی در جهان کمتر خواهد شد هر چند سیاست انقباظی اقتصادی امریکا و چین به این روند شدت بیشتری خواهد بخشید.
آنچه از این وضعیت جهان می توان برای کشور خودمان نتیجه گرفت اینکه ایران در شرایط خاص زمانی و راهبردی قرار گرفته که با مدیریت کارآمد می تواند در مسیر جاده ابریشم کمربند راه در مسیر تامین زنجیره تولید و بازار آسیا سهم قابل توجه ای داشته باشد که در همه زمینه ها به اقتصاد کشورمان کمک رسان باشد.

  • نویسنده : ر