سرمایه‌گذاران بیت کوین در ضرر می‌فروشند
سرمایه‌گذاران بیت کوین در ضرر می‌فروشند

شاخص SOPR را می‌توان نسبت سود خروجی خرج شده (Spent Output Profit Ratio) مطرح کرد. در واقع این شاخص میزان سود و زیان تحقق یافته برای تمام کوین‌های جابه‌جا شده درون زنجیره(OnChain) را مشخص می‌کند. نمای کلی شاخص شاخص SOPR (نسبت سود خروجی خرج شده) دیدگاهی نسبت به احساسات کلان بازار، سودآوری و ضررهای یک […]

شاخص SOPR را می‌توان نسبت سود خروجی خرج شده (Spent Output Profit Ratio) مطرح کرد. در واقع این شاخص میزان سود و زیان تحقق یافته برای تمام کوین‌های جابه‌جا شده درون زنجیره(OnChain) را مشخص می‌کند.

تصویر مربوط به سرمایه‌گذاران بیت کوین در ضرر می‌فروشند

نمای کلی شاخص

شاخص SOPR (نسبت سود خروجی خرج شده) دیدگاهی نسبت به احساسات کلان بازار، سودآوری و ضررهای یک بازه زمانی خاص را فراهم می‌کند. این نشان دهنده میزان سود تحقق یافته برای تمام کوین‌های جابه‌جا شده در زنجیره است.

شاخص SOPR فقط با در نظر گرفتن کوین‌هایی که در بازه زمانی مشخص شده جابه‌جا شده اند(روزانه، ساعتی و غیره)، و نسبت بین ارزش فیات(دلاری) در زمان ایجاد UTXO و مقدار فیات(دلاری) هنگام خرج شدن UTXO، محاسبه می‌شود.

 

شاخص SOPR را می‌توان در چارچوب زیر در نظر گرفت:

اگر ارزش SOPR بیشتر از یک باشد، نشان می‌دهد کوین‌هایی که در آن روز جابه‌جا شده اند، به طور متوسط با سود فروخته شده اند(قیمت فروش بیشتر از قیمت پرداخت شده).

اگر ارزش SOPR کمتر از یک باشد، نشان می‌دهد که کوین‌های جابه‌جا شده در آن روز به طور متوسط، در حال فروش در ضرر بوده اند(قیمت فروخته شده کمتر از قیمت پرداخت شده است).

اگر ارزش SOPR دقیقاً یک باشد، نشان می‌دهد که کوین‌های جابه‌جا شده در آن روز، به طور متوسط در حال فروش در وضعیت سر به سر هستند(بدون سود/زیان).

شاخص SOPR با روند افزایشی به این معناست که سود در حال تحقق است و احتمال بازگشت ذخایر غیر نقد شونده به جریان نقد شونده وجود دارد.

روند نزولی SOPR به معنای تحقق ضرر است و یا کوین‌های در سود، در حال خرج شدن نیستند.

چگونه اندازه گیری می‌شود؟

شاخص SOPR با تقسیم ارزش تحقق یافته یک خروجی خرج شده (به دلار) بر ارزش ایجاد UTXO اصلی (به دلار) محاسبه می‌شود.

 

شاخص SOPR= (ارزش. قیمت(کل خروجی‌های خرج شده به دلار)) / (ارزش. قیمت(کل خروجی‌های خرج شده در زمان ایجاد UTXO به دلار))

 

تحلیل شاخص SOPR

شاخص فوق یک ابزار مفید در همه شرایط بازار است زیرا مجموع سود و زیان تحقق یافته در یک روز خاص را نشان می‌دهد. این را اغلب می‌توان بازتابی از احساسات بازار دانست. هم ارزش مطلق شاخص و هم روند غالب، رفتار خرج کردن بازار را ارائه می‌دهد.

سیگنال‌های شاخص

به طور کلی، ارزش SOPR بالاتر نشان می‌دهد که سود بیشتری در آن روز محقق شده است. قله‌های پی در پی SOPR بالا (ایجاد یک روند صعودی شاخص) نشان دهنده عرضه مداوم است، که معمولاً در هنگام افزایش قیمت اتفاق می‌افتد. با بازگشت کوین‌های بیشتر به چرخه نقد شوندگی، احتمال صعود مقطعی یا کلان بازار افزایش می‌یابد.

برعکس، مقادیر کمتر SOPR نشان دهنده یک یا هر دو سناریوی زیر است:

سرمایه‌گذاران دارای کوین‌های سودآور، خرج کردن‌های خود را کاهش داده‌اند که نشان دهنده بازگشت این باور است که قیمت‌های فعلی مطلوب نیستند. در بازارهای نزولی این می‌تواند نشان دهد که اصلاح قیمت، فروشندگان را خسته کرده است و ممکن است فاز انباشت در جریان باشد.

سرمایه‌گذاران دارای کوین‌های در ضرر، کوین‌های خود را خرج می‌کنند. هنگامی که نسبت ضررهای محقق شده از سود محقق شده فراتر رود، SOPR به زیر یک خواهد رسید. این به طور کلی نشان دهنده وحشت فروش، تسلیم شدن یا شرایط نزولی بازار است.

 

تصویر مربوط به سرمایه‌گذاران بیت کوین در ضرر می‌فروشند

SOPR در بازار صعودی

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ،  با افزایش قیمت‌ها در بازارهای صعودی، بخش بیشتری از ذخایر کوین به سود دهی می‌رسند. علاوه بر این، با ادامه بازار صعودی، میزان سود متعلق به دارندگان بلند مدت افزایش می‌یابد. با افزایش این حجم از سود تحقق نیافته، انگیزه سرمایه‌گذاران برای فروش و تحقق سود نیز افزایش می‌یابد و موجودی غیر نقد شونده به موجودی نقد شونده برمی گردد.

یک توالی معمولی و تفسیر SOPR در هنگام بازار صعودی به شرح زیر است:

تصویر مربوط به سرمایه‌گذاران بیت کوین در ضرر می‌فروشند

بازگشت SOPR (A): پس از اصلاح قیمت در جایی که تمایل (به بازار) پایین است، انباشت‌کنندگان پول هوشمند برای خرید در کف قیمت وارد عمل می‌شوند و تقاضا از عرضه فراتر می‌رود. SOPR پایین است (نزدیک یا زیر یک) که نشان می‌دهد کوین‌های سودآور راکد هستند و فروشندگان وحشت زده بیشترین کوین‌ها را خرج کرده‌اند.

توزیع قدرت (B): با افزایش قیمت، انگیزه کوین‌های سودآور برای کسب سود افزایش می‌یابد و منجر به توزیع می‌شود. SOPR، اغلب در قله‌های پی در پی افزایش می‌یابد، و ذخایر بیشتری از موجودی با حاشیه سود بالاتر، خرج می‌شود.

ثبت سقف مقطعی/کلان (C): سرانجام، ذخایر عرضه شده جدید، تقاضای ورودی را پوشش می‌دهد و یک سقف مقطعی یا کلان در بازار ایجاد می‌شود. SOPR که معمولا بالاست، نشان می‌دهد حجم زیادی از سود محقق شده است.

 

اصلاح‌ها در بازار صعودی

به طور کلی، تازه واردها و بی‌تجربه‌های بازار احتمالاً “در سقف قیمت خریده اند” و متعاقباً وحشت کرده‌اند که کوین‌های خود را با ضرر در هنگام اصلاح قیمت بفروشند. برعکس، دارندگان بلند مدت و سرمایه‌گذاران باتجربه بیشتر صاحب کوین‌هایی هستند که در سطوح ارزان تری خریداری شده‌اند و مایل به افزایش سرمایه‌گذاری و خرید در افت هستند.

از دنباله بالا، تفسیر معمولی SOPR در طول اصلاح‌ها به شرح زیر است:

تصویر مربوط به سرمایه‌گذاران بیت کوین در ضرر می‌فروشند

ثبت سقف مقطعی/کلان (C): ذخیره توزیع شده یک سقف بازار مقطعی یا کلان را ایجاد می‌کند.

اصلاح قیمت (D): سکه‌های سودآور در اصلاح توزیع می‌شوند، اما اغلب با سرعت کند. سرمایه‌گذاران بلندمدت کمتر می‌ترسند کوین‌های سودآور را در پایین بفروشند، در حالی که سرمایه‌گذاران جدید بیشتر در طول اصلاح‌ها، ضرر خالص به‌دست می‌آورند. این امر SOPR را به سمت روند نزولی و مقادیر پایین تر سوق می‌دهد.

بازگشت (A) SOPR: سرانجام، تسلیم شدن توسط سرمایه‌گذاران جدید منجر به کاهش میزان SOPR (نزدیک یا زیر ۱) می‌شود، در حالی که کوین‌های سود آور راکد هستند، نشان دهنده باور به نگهداری و/ یا انباشت سرمایه‌گذاران پول هوشمند است.

معکوس شدن بازار صعودی

بازارهای صعودی در نهایت یک رشد کلان ایجاد می‌کنند که متعاقب آن یک دوره طولانی نزولی به دنبال دارند. روند کلی و سطوح اوج شاخص SOPR می‌تواند بینشی از میزان نسبی سود ایجاد شده ارائه دهد، و سپس عرضه ممکن است تقاضا را تحت فشار قرار دهد.

یک توالی معمولی برای شناسایی صعودهای بازار کلان با استفاده از شاخص SOPR به شرح زیر است:

سقف‌های SOPR که به‌تدریج بالاتر از صعودهای مقطعی و اصلاح‌های قیمت هستند، نشان می‌دهد که میزان سود تحقق یافته با هر روند صعودی پرشتاب، افزایش می‌یابد. این همچنین بدان معناست که حجم بیشتری از سرمایه ورودی تقاضا، برای جذب کوین‌های فروخته شده با قیمت‌های بالاتر مورد نیاز است.

دوره‌های پایدار SOPR صعودی نشان می‌دهد که خرج شدن کوین‌های در سود، در طول افت قیمت‌ها کند نمی‌شود و بنابراین ممکن است احساس رو به رشدی مبنی بر گران شدن کوین‌ها را نشان دهد.

میزان SOPR بسیار پایین در طول اصلاح قیمت ممکن است نشان دهنده ترس گسترده در بازار باشد زیرا سرمایه‌گذاران متوجه ضررهای بزرگ می‌شوند. افت‌های شدید SOPR زیر ۱ نشان می‌دهد که بخش زیادی از بازار در ضرر است و ممکن است به منبع سربار تبدیل شود که منجر به شرایط نزولی بازار می‌شود.

بازارهای نزولی

در بازارهای نزولی، SOPR به طور کلی به همان منطق بازارهای صعودی پایبند است، اما برعکس. در طول بازارهای نزولی، علاقه و تقاضای عمومی برای دارایی در طول زمان کاهش می‌یابد و نوسانات بالا سرمایه‌گذاران را هم در فروش و هم در رالی‌های بازار نزولی از بازار خارج می‌کند. بازارهای نزولی در نهایت یک کف قیمت نهایی را ایجاد می‌کنند، جایی که خریداران پول هوشمند در گزینه آخر، کوین‌ها را از دارندگانی که تسلیم زیان‌های شدید شده اند، جمع‌آوری می‌کنند.

یک توالی معمولی و تفسیر SOPR در طول بازارهای نزولی به شرح زیر است:

تصویر مربوط به سرمایه‌گذاران بیت کوین در ضرر می‌فروشند

اوج قله(A): اوج قله بازار زمانی ایجاد می‌شود که موجودی توزیع شده در نهایت تقاضا را از بین می‌برد. سرمایه‌گذاران بلندمدت و کوتاه مدت کوین‌های گران قیمت را با سودهای بالا توزیع کرده‌اند که منجر به ثبت میزان بالای SOPR می‌شود.

تسلیم شدن مقطعی (B): با غالب شدن پایین تر رفتن روند قیمت، سرمایه گذارانی که در ضررهستند تسلیم می‌شوند و کوین‌های خود را با ضرر در پایین‌ترین سطح مقطعی می‌فروشند. این منجر به ثبت مقادیر بسیار پایین SOPR و معمولاً کمتر از یک واحد می‌شود. این تسلیم‌های مقطعی همچنین فرصت‌هایی را برای معامله‌گران خلاف جهت روند فراهم می‌کند، تا برای موقعیت‌های خرید در رالی‌های بازار نزولی تلاش کنند.

بازگشت به سودآوری (C): هنگامی که افت قیمت در بازار نزولی تشدید می‌شود، معامله گران خلاف جهت روند یا دارندگان بلندمدت از چرخه صعودی قبلی، به سودآوری باز می‌گردند. همانطور که این کوین‌ها خرج و فروخته می‌شوند، روند SOPR بالاتر از یک به عنوان سود محقق می‌شود. از آنجایی که موجودی نقدشونده از این کوین‌های مصرف‌شده، دوباره بر کاهش تقاضا در نزولی بازار غلبه می‌کند، قیمت بازار ممکن است تغییر کند و فاز B تکرار شود.

تسلیم پایدار (D): با رسیدن بازار نزولی به تسلیم شدن نهایی، بیشترین بخش دارندگان کوین در ضرر خالص هستند و SOPR ممکن است برای مدت زمان طولانی زیر یک باقی بماند. این نشان‌دهنده زمانی است که کوین‌های سودآور باقیمانده از چرخه قبلی غیرفعال(راکد) هستند، پول هوشمند شروع به انباشت می‌کند و کوین‌ها از حالت نقدشونده به حالت نسبتاً غیر نقدشونده می‌روند و در نهایت یک فشار ذخیره صعودی ایجاد می‌شود.

هولدرهای کوتاه مدت در ضرر می‌فروشند

با غلبه ترس در بازار اغلب سرمایه‌گذاران کوتاه مدتی اقدام به فروش بیت کوین‌های خود در ضرر کرده‌اند. شاخص SOPR کوتاه مدت نیز در منطقه زیر یک قرار گرفته، که معمولا این حالت منعکس کننده روند نزولی است.

 

تصویر مربوط به سرمایه‌گذاران بیت کوین در ضرر می‌فروشند

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع