سرایت فقر از روستا به شهر
سرایت فقر از روستا به شهر

از گوشه و کنار کشور خبر می رسد که خشکسالی بار دیگر به جان کشور افتاده است. در حالی که سیل های خروشان بهار دو سال گذشته بسیاری را بر آن داشته بود که دست کم برای افق میان مدت کشور نوید ترسالی دهند  ولی حالا ظاهر امر نشان می دهد که هشدارهای کارشناسان محیط […]

از گوشه و کنار کشور خبر می رسد که خشکسالی بار دیگر به جان کشور افتاده است. در حالی که سیل های خروشان بهار دو سال گذشته بسیاری را بر آن داشته بود که دست کم برای افق میان مدت کشور نوید ترسالی دهند  ولی حالا ظاهر امر نشان می دهد که هشدارهای کارشناسان محیط زیست جدی بود و باران های ناگهانی مستمر نبودند .حالا اما تصاویر کم آبی از اقصی نقاط کشور نگران کننده ارزیابی می شود.نگرانی از ماه های خشکسالی و فقر ! ایران کشوری است که آثار خشکسالی در آن قدمتی دیرینه دارد.

جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید:

سرایت فقر از روستا به شهر

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان