سبقت نمادهای کوچک از بزرگان بورس
سبقت نمادهای کوچک از بزرگان بورس

بورس تهران این هفته هم دوباره درجا زد. شاخص کل کمی افت کرد و شاخص هم وزن و شاخص فرابورس کمی رشد کردند.

بورس تهران این هفته هم دوباره درجا زد. شاخص کل کمی افت کرد و شاخص هم وزن و شاخص فرابورس کمی رشد کردند.

اقتصاددان: دو هفته قبل که بورس یک جهش پرشتاب به سمت بالا داشت، شاخص کل نسبت به شاخص هم وزن و شاخص فرابورس رشد بیشتری کرد. اما در این هفته شاخص های فرابورس و هم وزن بخشی از جاماندگی خود از شاخص کل را جبران کردند.

در این هفته شاخص کل بورس ۳۴۰۷ واحد معادل ۲۴ صدم درصد افت کرد. اما شاخص کل هم وزن ۵۸۳۲ واحد معادل ۱٫۴۵ درصد و شاخص فرابورس ۱۱۵ واحد معادل ۶۲ صدم درصد رشد کردند.

به عبارتی می توان گفت در این هفته نمادهای بزرگ بازار رشد نکرده اند و در مقابل، نمادهای کوچک بازار کمی بالا رفته اند. به این ترتیب عقب ماندگی نمادهای کوچک بازار نسبت به نمادهای شاخص ساز که از دو هفته گذشته اتفاق افتاده بود، جبران شده است.

ارزش معاملات رو به کاهش

ارزش معاملات خرد در این هفته نسبت به روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته بهتر شد، اما در مقایسه با روز شنبه هفته گذشته همچنان کاهش ارزش معاملات خرد مشاهده می شود.

در این هفته بالاترین ارزش معاملات خرد مربوط به روز دوشنبه با رقم ۳۳۸۰ میلیارد تومان است. در روزهای شنبه و یکشنبه هم ارزش معاملات خرد به ترتیب ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شد.

اما در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ارزش معاملات خرد کاهشی بود و سه شنبه با رسیدن رقم معاملات به کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان، یک گام کاهشی بزرگ در ارزش معاملات خرد برداشته شد. پس از آن در روز چهارشنبه هم ارزش معاملات به ۲۷۷۰ میلیارد تومان رسید و کاهشی نگران کننده داشت.

تزریق دو مرحله ای پول جدید به بازار

از ششم مهرماه که سرمایه گذاران حقیقی حدود ۵۰ میلیارد تومان پول به بازار تزریق کردند تا روزهای پایانی آبان ماه، تنها در ۲ روز پول به بازار تزریق شده بود که آن هم مربوط به هفته ای است که شاخص کل ۱۰ درصد رشد کرد. اما دوباره در این هفته سرمایه گذاران حقیقی در دو روز پول به بازار تزریق کردند.

در روزهای یکشنبه و سه شنبه به ترتیب ۸۰ و ۱۱۰ میلیارد تومان پول جدید به بازار وارد شد اما در سه روز دیگر این هفته پول از بازار خارج شد که رقم آن کم هم نبود.

در روز شنبه سرمایه گذاران حقیقی ۷۰۰ میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند، دوشنبه رقم خروج پول به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید و در روز چهارشنبه هم ۷۰ میلیارد تومان پول از بازار خارج شد.

فروشنده ها قوی تر هستند

شاخص قدرت خریداران حقیقی در این هفته تنها در روز یکشنبه بالای عدد یک بود و رقم ۱٫۱ را ثبت کرد. در سایر روزها، قدرت فروشنده های حقیقی بیشتر از خریداران حقیقی بود.

روز شنبه که بیشترین قدرت فروشنده ها بود، شاخص قدرت خریداران حقیقی عدد ۰٫۸۴ را ثبت کرد. دوشنبه و سه شنبه هم این شاخص به ارقام ۰٫۹۴ و ۰٫۹۳ رسید. پس از آن در روز چهارشنبه وضعیت کمی بهبود یافت و شاخص مربوطه، رقم ۰٫۹۸ را ثبت کرد.