ساده زیستی خوب است،ولی….!!!
ساده زیستی خوب است،ولی….!!!

گفت: یک روز کفش آمریکایی لوکس گران قیمت در پای مسئولی انقلابی می بینیم و روز دیگر ساعت برند لوکس سوئیسی «هوبلو» در دست نمایندۀ مجلس انقلابی که قیمتش در سایت این کمپانی، ۳۲ هزار و ۵۰۰ دلار درج شده و به احتساب قیمت روز دلار، قیمت این ساعت در واقع بیش از یک‌میلیارد تومان […]

گفت: یک روز کفش آمریکایی لوکس گران قیمت در پای مسئولی انقلابی می بینیم و روز دیگر ساعت برند لوکس سوئیسی «هوبلو» در دست نمایندۀ مجلس انقلابی که قیمتش در سایت این کمپانی، ۳۲ هزار و ۵۰۰ دلار درج شده و به احتساب قیمت روز دلار، قیمت این ساعت در واقع بیش از یک‌میلیارد تومان است!

گفتم: پوشیدن کفش آمریکایی و دست کردن ساعت میلیاردی سوئیسی چه مانعی دارد؟ بالاخره دارندگی و برازندگی! هر کس می تواند متناسب با بودجه یا سلیقۀ خود هر چه می خواهد بخرد و بپوشد و از این بابت گله ای متوجّه آقایان نیست!

گفت: آخر ما این ها را بر تن و دست کسانی ببینیم که یک عمر شعار ساده زیستی یا حمایت از تولید وطنی سر داده اند، بد ماجرا تفاوت گفتار و کردار از زمین تا آسمان شان است.

چرا آقایانی که داعیۀ انقلابی گری، مبارزه با اشرافیت و غرب ستیزی دارند لباس غربی و ساعت غربی به دست می کنند، نکند این شعارها فقط برای خلق الله است و خدای ناخواسته خود آقایان چندان توجّهی به آن ندارند؟!

نماینده ای که ساعتش یک میلیارد باشد، خانه اش چند میلیارد است؟ ماشینش چه؟ فاصلۀ او بافقرا چند سال نوری است؟ این فاصله هزار شرح تکان دهنده دارد، این ساعت با امید مردم چه خواهد کرد؟ جامعۀ ما چگونه جامعه ای است؟وی از حقوق چه کسی در مجلس دفاع خواهد کرد؟

می گویند سخنران سخنوری در محفلی از ساده زیستی و لزوم بذل و بخشش نسبت به تنگدستان داد سخن می داد. پس از پایان سخنرانی وقتی به منزل رفت،خانه را خالی از بسیاری از لوازم لوکس دید! از فرزندش پرسید:

لوازم لوکس منزل کجاست؟

فرزندش پاسخ داد: در اجرای توصیه های خداپسندانۀ شما همه را در راه خدا به نیازمندان دادم!

پدر فریاد کشید: این حرف ها را برای مردم گفتم،نه خودمان!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان