زیان ۴۸ هزار میلیارد تومانی مشمولان سهام عدالت از روزهای منفی بورس/ هر نفر ۹۶۰ هزار تومان ضرر کرد
زیان ۴۸ هزار میلیارد تومانی مشمولان سهام عدالت از روزهای منفی بورس/ هر نفر ۹۶۰ هزار تومان ضرر کرد

به دلیل تداوم روزهای نزولی بازار سهام طی چند روز گذشته حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی مشمولان سهام عدالت کاسته شده است.

تعداد شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است. بر این اساس با توجه به تورم اقتصادی و در پی آن رشد شاخص و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت افزایش یافته و به ۴۷۰۴ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال رسیده است.

در این خصوص نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد از ۴۹ شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۶شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال می‌باشد و ارزش روز آنها به ۴۶۶۸هزار و ۷۷۳میلیارد ریال افزایش یافته است.

بعلاوه این که در این پرتفوی، ۱۳ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۵هزار و ۹۶۵میلیارد ریال و ارزش روز آنها همین مبلغ برآورد شده است.

گفتنی است ارزش پرتفوی سهام عدالت در شرایطی این روزها به ۴۷۰۴ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال رسیده که چندی پیش، این رقم ۵۱۸۴هزار و ۳۰۳میلیارد ریال است. این در حالیست که به دلیل تداوم روزهای نزولی بازار سهام طی چند روز گذشته ۴۷۹ هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال از ارزش دارایی مشمولان سهام عدالت کاسته شده است.

بر این اساس برخی کارشناسان بر این باورند که همزمانی آزادسازی سهام عدالت با روزهای منفی بازار سرمایه موجب کاهش بار مالی دولت و در مقابل از میان رفتن بخشی از دارایی مشمولان سهام عدالت شده است