ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

  دموکراسی زمانی تحکیم می‌شود که فرادستان انگیزه‌ای قوی برای سرنگون کردن آن نداشته باشند. این فرایند به قدرتمندی جامعه‌ی مدنی، ساختار نهادهای سیاسی، طبیعت بحران‌های سیاسی و اقتصادی، میزان نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصاد و شکل و دامنه‌ی جهانی شدن بستگی دارد. دارون عجم‌اوغلو استاد کرسی چارلز کیندلربرگر اقتصاد کاربردی در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی. […]

 

دموکراسی زمانی تحکیم می‌شود که فرادستان انگیزه‌ای قوی برای سرنگون کردن آن نداشته باشند. این فرایند به قدرتمندی جامعه‌ی مدنی، ساختار نهادهای سیاسی، طبیعت بحران‌های سیاسی و اقتصادی، میزان نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصاد و شکل و دامنه‌ی جهانی شدن بستگی دارد. دارون عجم‌اوغلو استاد کرسی چارلز کیندلربرگر اقتصاد کاربردی در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی. و یکی از اعضای برنامه‌ی رشد اقتصادی موسسه‌ی پژوهش‌های پیشرفته کاناداست. جیمز.ای.رابینسن استاد دانشگاه هاروارد، کالیفرنیا، برکلی و عضو برنامه‌ی رشد اقتصادی موسسه‌ی پژوهش‌های پیشرفته کانادا بوده و با مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی همکاری داشته است. انتظار می‌رود دانشجویان علوم سیاسی در ایران، از این کتاب به طور ویژه بهره ببرند و انتشار این کتاب گامی نخست در برانگیختن دانشکده‌های علوم سیاسی کشور برای حرکت به سمت شناخت و آموزش گرایش اقتصاد سیاسی و هدایت تحقیقات آکادمیک در این زمینه باشد.

کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» یکی از کتاب‌های مرجع اصلی برای درس توسعه‌ی سیاسی در دانشکده‌های علوم سیاسی دنیاست. در این کتاب، چارچوب تحلیل واکاوی شرایط ایجاد و تحکیم دموکراسی بسط داده شده است. به این دلیل که نهادهای سیاسی مختلف، قدرت سیاسی و منابع را به شکل‌هایی متفاوت تخصیص می‌دهند، گروه‌های اجتماعی مختلف ترجیحات متفاوت در مورد آن‌ها دارند؛ بنابراین اکثریت مردم دموکراسی را ترجیح می‌دهند؛ در حالی که فرادستان با آن مخالفت می‌کنند.…

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان