رکوردزنی هزینه وام مسکن؛ گرانی ادامه دارد
رکوردزنی هزینه وام مسکن؛ گرانی ادامه دارد

هزینه وام مسکن در روز 26 اردیبهشت ماه به بیشترین قیمت خود در یک ماه و نیم اخیر رسید. رکوردزنی قیمت اوراق د راین روز سبب شد تا هزینه وام مسکن برای مجردین از مرز 16 میلیون تومان عبور کند. داده ها نشان می دهند این روند ادامه خواهد داشت.

هزینه وام مسکن در روز ۲۶ اردیبهشت ماه به بیشترین قیمت خود در یک ماه و نیم اخیر رسید. رکوردزنی قیمت اوراق د راین روز سبب شد تا هزینه وام مسکن برای مجردین از مرز ۱۶ میلیون تومان عبور کند. داده ها نشان می دهند این روند ادامه خواهد داشت.

اقتصاددان: اوراق تسهیلات بانک مسکن به منظور دریافت وام جهت خرید خانه توسط این نهاد به فروش گذاشته می شود. متقاضیانی که قصد ایستادن در صف انتظار دریافت وام را ندارند از این طریق هزینه ای را برای اخذ وام پرداخته تا سریعتر به هدف خود برسند.

برهمین اساس هزینه وام مسکن مجردین در روز ۲۶ اردیبهشت ماه پس از گذشت یک ماه ونیم به ۱۶ میلیون تومان رسید. روند حرکتی هزینه وام مسکن نشان می دهد قیمت وام در روز های اخیر رکورد زنی های مداومی داشته و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

رکورد هزینه وام مسکن

مجردین متقاضی وام درنهایت ۱۴۰ میلیون تومان و متاهلین می‌توانند ۲۴۰ میلیون تومان وام از بانک مسکن خریداری کنند. از آنجا که می‌توان به اعتبار هر ورق ۵۰۰ هزار تومان وام از بانک مسکن خریداری کرد بنابراین مجردین مجاز به سقف خرید۲۸۰ ورق و متاهلین تنها ۴۸۰ ورق خواهند بود. ازاین طریق هزینه وام مسکن برای متاهلین و مجردین محاسبه می شود.

این رقم برای مجردین در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و برای متاهلین ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است. مرور قیمت ها نشان می دهد در یک ماه ونیم گذشته این بیشترین هزینه پرداختی در ازای دریافت وام بوده است.

در ادامه پولی که متقاضیان در طول ۱۲ سال پس از دریافت وام می پردازند را هزینه نهایی وام مسکن می نامیم. این هزینه برای مجردینی که در این روز وام از بانک مسکن خریداری کرده اند برابر با ۱۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای متاهلین ۳۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه می شود. روند قیمتی در هزینه نهایی وام مسکن نیز برابر با همین روند در هزینه های ابتدایی تهیه وام می باشد.

رکوردزنی هزینه وام مسکن؛ گرانی ادامه دارد

رکورد نرخ سود وام مسکن در ۲۶ اردیبهشت

متقاضیانی که از این طریق اقدام به دریافت وام مسکن می کنند باید برای این مبلغ دو هزینه را به بانک مسکن بپردازند. نخست هزینه ای که در قبال خرید وام مسکن داده و دوم هزینه ای که در طول ۱۲ سال به بانک مسکن باز پرداخت می کنند.

در این صورت نرخ سود وام مسکن از مقدار اسمی آن فاصله خواهد داشت و چون این رقم برای متقاضیان وام به هزینه ای که آنها در ازای دریافت وام مسکن می دهند بستگی مستقیم دارد پس روندی مشابه با قیمت وام در این ماه ها خواهد داشت.

در همین خصوص نرخ سود وام مسکن در روز ۲۶ اردیبهشت مابه ۲۰٫۷ درصد رسید که بالاترین نرخ در یک ماه و نیم گذشته بوده است.

رکوردزنی هزینه وام مسکن؛ گرانی ادامه دارد

روند ماهانه رشد وام مسکن

بررسی قیمت هزینه مسکن از نیمه فروردین ماه ۱۴۰۰ تاکنون نشان می دهد رشد ماهانه قیمت ها در وام مسکن تا ۲۶ اردیبهشت ماه روندی صعودی داشته اند.

تا ۲۲ اردیبهشت رشد ماهانه قیمت مسکن د رکمتر از صفر واقع شده که در دو روز ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت پس از ۴۳ روز از حالت منفی جدا شده است. این متغیر روز بیست و پنجم برابر با صفر درصد و در روز ۲۶ اردیبهشت برابر با ۵٫۱۵ درصد ثبت شده که بالاترین رشد ماهانه قیمت در میانه فروردین امسال تا کنون بوده است.

نکته قابل تامل دیگر در این مورد روند افزایشی رشد قیمت مسکن در این بازه است. چنانچه مسیر قیمت وام از داده‌های یک ماه و نیم گذشته خود تبعیت کند رکورد زنی های قیمت وام مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.

رکوردزنی هزینه وام مسکن؛ گرانی ادامه دارد

 

  • منبع خبر : اقتصادنیوز