روزی افتاده دست خاندوزی؟!
  روزی افتاده دست خاندوزی؟!

  گفت: چه وزیری بیشتر به درد کشور می خورد؟ گفتم: همۀ وزرا به جای خود برای کشور مفیدند. هر یک در قلمروی وظایف خود خدمتگزار مردم اند.مثلاً وزیر آموزش و پروزش می تواند نسل فردای کشور را پرورش دهد. وزیر علوم می تواند سطح علمی کشور را ارتقا بخشد و جلوی فرار مغزها را […]

 

گفت: چه وزیری بیشتر به درد کشور می خورد؟

گفتم: همۀ وزرا به جای خود برای کشور مفیدند. هر یک در قلمروی وظایف خود خدمتگزار مردم اند.مثلاً وزیر آموزش و پروزش می تواند نسل فردای کشور را پرورش دهد. وزیر علوم می تواند سطح علمی کشور را ارتقا بخشد و جلوی فرار مغزها را بگیرد . وزیر کشاورزی می تواند با بهینه کردن سیستم آبیاری از خطرات خشکسالی بکاهد و بر کمیّت و کیفیت محصولات کشاورزی بیفزاید. وزیر مسکن می تواند با ساخت چهار میلیون مسکن ….

گفت: خیلی خوب! این ها را کار ندارم! کدام وزیر می تواند سطح معیشت ما را بالا ببرد و لقمۀ نانی در سفرۀ کوچک شدۀ ما بگذارد؟

گفتم :سروسامان دادن به وضع اقتصادی کشور از وظایف آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است.

گفت:پس روزی افتاده دست خاندوزی؟!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع