«رود جاری» و «سرود ساری».فرگرد ۱۸۸۸
«رود جاری» و «سرود ساری».فرگرد ۱۸۸۸

انسان ها نه مطلقاً «بد» و «بی خرد» اند و نه کاملاً«خوب» و «مطلوب». بلکه انسان ها چون «رودی جاری» و «سرودی ساری» هستند، که گاه «تُند» می روند و گاه «کُند»! گاه «می جوشند» و «می خروشند»، و گاه «رام» و «آرام» راه می سپرند. همۀ ما «انسان ها»،همۀ این«امکان ها» را داریم. بیاییم […]

انسان ها نه مطلقاً «بد» و «بی خرد» اند

و نه کاملاً«خوب» و «مطلوب».

بلکه انسان ها چون «رودی جاری» و «سرودی ساری» هستند،

که گاه «تُند» می روند و گاه «کُند»!

گاه «می جوشند» و «می خروشند»،

و گاه «رام» و «آرام» راه می سپرند.

همۀ ما «انسان ها»،همۀ این«امکان ها» را داریم.

بیاییم «بهینه ها را برگزینیم» و «سکینه ها را بیافرینیم».

تا همۀ «دل ها نرم» و «محفل ها گرم» شود.

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺

ساری: رونده در شب،نفوذکننده،دررونده به همۀ اجزای چیزی

سکینه:وقار،مهابت ،آرامش

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر