رشد ۸ درصدی بودجه هزینه‌ای آذربایجان شرقی در سال جاری
رشد ۸ درصدی بودجه هزینه‌ای آذربایجان شرقی در سال جاری

اقتصاددان – بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از رشد هشت درصدی بودجه هزینه‌ای آذربایجان شرقی در سال جاری خبر داد و گفت: رشد و تحرک سرمایه گذاری ها در استان مدیون بخش غیردولتی و نهادهای خصوصی است. به گزارش اقتصاددان – داود بهبودی در تشریح وضعیت بودجه استان در سال جاری […]

اقتصاددان – بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از رشد هشت درصدی بودجه هزینه‌ای آذربایجان شرقی در سال جاری خبر داد و گفت: رشد و تحرک سرمایه گذاری ها در استان مدیون بخش غیردولتی و نهادهای خصوصی است.

به گزارش اقتصاددان – داود بهبودی در تشریح وضعیت بودجه استان در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: در راستای تولید اسناد برنامه‌ای توسعه‌ای، سند آمایش استان تا افق ۱۴۲۰ و دومین سند تدبیر توسعه در قالب ۱۴ محور و ۶۴ پروژه تهیه شده است.

وی در مورد وضعیت بودجه سال ۹۹ استان توضیح داد: بودجه هزینه‌ای (جاری) استان که حدود ۵۶۰ میلیارد تومان است، در سال ۹۹ بطور میانگین حدود هشت درصد رشد داشته است.

بهبودی میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در سال جاری حدود ۹۰۴ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: این اعتبارات نیز ۲۲ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بر لزوم بهره مندی دستگاه‌های استان از اعتبارات تبصره ۱۹ بشرط ترکیب ۳۰ درصد دولتی و ۷۰ درصد غیردولتی تاکید کرد.

 امسال نمایندگان مجلس برای تامین کسری بودجه با چالش بسیاری مواجه خواهند شد که امید است چاره اندیشی های لازم را به موقع به عمل آورند. ع/تحلیل بازار