رشد ٣٩.٨درصدی اجاره بها برای تمدید قرارداد در بهار١۴٠٠
رشد ٣٩.٨درصدی اجاره بها برای تمدید قرارداد در بهار١۴٠٠

براساس گزارش مرکز آمار، افرادی که در بهار۱۴۰۰، قصد تمدید قرارداد خود را داشتند، افزایش ۳۹.۸درصدی اجاره‌بها را تجربه کردند.

براساس گزارش مرکز آمار، افرادی که در بهار۱۴۰۰، قصد تمدید قرارداد خود را داشتند، افزایش ۳۹.۸درصدی اجاره‌بها را تجربه کردند.

اقتصاددان: براساس گزارش مرکز آمار، در فصل بهار ١۴٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٢۶,٠ رسید که نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیشترین و استان لرستان با ٠.۶ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٩.١ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩(٢٨.٩ درصد)، ٠.٢واحد درصد افزایش نشان می‌‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ٣٩.۶ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل بهار١۴٠٠ خانوارهای استان کرمانشاه به طور متوسط ١٠.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بطور متوسط ١۵.٢ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

رشد ٣٩.٨درصدی اجاره بها برای تمدید قرارداد در بهار١۴٠٠

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ برابر ٢٨,٨ درصد است که استان همدان با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.۶ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

رشد ٣٩.٨درصدی اجاره بها برای تمدید قرارداد در بهار١۴٠٠

همچنین در فصل بهار ١۴٠٠متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ٣٩,٨ درصد بوده است.

رشد ٣٩.٨درصدی اجاره بها برای تمدید قرارداد در بهار١۴٠٠