ردیابی پول‌ها در بورس
ردیابی پول‌ها در بورس

در مجموع کل هفته اخیر 724 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 145 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته اخیر ۷۲۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۴۵ میلیارد تومان بود.

اقتصاددان: در هفته اخیر نیز شاهد خروج سرمایه حقیقی از بورس تهران بودیم.این هفته در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود.

در اولین روز کاری هفته اخیر روند خروج پول از بازار برای هشتمین روز متوالی ادامه داشت و ۷۰۰ میلیارد تومان از بورس خارج شد. در روز یکشنبه ۸۶ میلیارد تومان به بازار وارد شد و روز دوشنبه ۱۴۹ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. روز سه‌شنبه نیز ۱۱۳ میلیارد تومان ورود سرمایه ثبت شد. روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بورس تهران ۷۴ میلیارد تومان شد.

در مجموع کل هفته اخیر ۷۲۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۴۵ میلیارد تومان بود.

رکوردداران خروج پول حقیقی

بیشترین خروج پول حقیقی در هفته اخیر به سهم‌های پالایشی اختصاص داشت. روزهای شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه نماد شپنا بیشترین خروج پول را ثبت کرد.

روز شنبه، شتران و حکشتی رتبه‌های دوم و سوم را داشتند. روز سه‌شنبه نیز فملی و خودرو دنباله‌رو شپنا بودند و روز چهارشنبه نیز خساپا، بپاس و خودرو در رتبه‌های بعدی بودند.

روز یکشنبه بیشترین خروج به بپاس، شپنا و فملی تعلق داشت. روز دوشنبه بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به نمادهای خودرو، حکشتی و شبندر اختصاص داشت.

خروج پول در آبان ماه 

در ۲۲ روز معاملاتی آبان ماه در ۱۹ روز شاهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم. مجموع تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در آبان ماه ۵ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر به طور میانگین روزانه ۲۵۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است که نسبت به خروج روزانه ۲۵۷ میلیارد تومان پول حقیقی در مهر ماه افزایش ۸ دهم درصدی را نشان می‌دهد.

 ردیابی پول‌ها در بورس