راهکار حل گرد و خاک فعلی تهران چیست؟
راهکار حل گرد و خاک فعلی تهران چیست؟

در بلند مدت، باید به سیستم های حمل و نقل عمومی مثل قطار زیر زمینی و اتوبوس روی آورد.

در بلند مدت، باید به سیستم های حمل و نقل عمومی مثل قطار زیر زمینی و اتوبوس روی آورد.

اقتصاددان: اسماعیل کهرم بوم شناس و مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست: چرای بی رویه دام و همچنین سدّسازی های داخل ایران و ترکیه منشأ گرد و خاک فعلی تهران است.

چه آینده ای برای این گرد و خاک تهران متصور است؟

آینده بدتر از این می شود و ذرات معلق در متر مکعب بیشتر و بیشتر می شود. تعداد روزهای آلوده سال افزایش پیدا می کند تا اینکه جای تنفس و زندگی در تهران نمی ماند.

راهکار کوتاه مدت مدنظر شما برای این قضیه چیست؟

راهکار کوتاه مدت نداریم؛ مردم ماسک بزنند، بیرون نروند و خانم های حامله از خانه بیرون نروند.

بالأخره در و پنجره و دیوار خانه افراد را حفظ می کند.

دو سال پیش شهر پاریس، که می گویند عروس شهرهای دنیا است، زوج و فرد اعلام کرد؛ بنابر این اگر ما این کار را بکنیم چیز عجیبی نیست. باید این اقدامات را انجام داد تا هوا یک خرده پاک تر شود.

در بلند مدت باید چه کار کرد؟

در بلند مدت آرام آرام باید خودروهای شخصی را حذف کرد و به سیستم های حمل و نقل عمومی مثل قطار زیر زمینی و اتوبوس روی آورد؛ و بعد هم کاشت گیاه و ایجاد کمربند سبز برای شهرها تنها راه هایی است که در میان مدت و طولانی مدت حدود ۱۰ سال می تواند پاسخگو باشد.