دیدار فعال زنان خوزستانی با دکتر فائزه هاشمی رفسنجانی
دیدار فعال زنان خوزستانی با دکتر فائزه هاشمی رفسنجانی

این دیدار پیرامون بررسی و کنکاش مشکلات اجتماعی جامعه زنان در خوزستان انجام گرفت.

مهندس بینظیر بابادی شوراب از فعالان اجتماعی و حقوق زنان استان خوزستان روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ملاقات خانم دکتر فائزه هاشمی رفسنجانی از چهره های مطرح کشور رفت.

این دیدار پیرامون بررسی و کنکاش مشکلات اجتماعی جامعه زنان در خوزستان انجام گرفت.

قابل ذکر است خانم دکتر فائزه هاشمی رفسنجانی حول مسائل متنوع ایران، روزانه و بصورت حضوری با فعالان اجتماعی از سراسر کشور، به گفتگو می پردازد.