دکتر باقرنژاد گزینه جدی استانداری تهران
دکتر باقرنژاد گزینه جدی استانداری تهران

یکی از گزینه های جدی برای تصدی استانداری تهران دکتر امیرحسین باقرنژاد است که دارای سوابق مدیریتی و اجرایی مطلوبی می باشد.

یکی از گزینه های جدی برای تصدی استانداری تهران دکتر امیرحسین باقرنژاد است که دارای سوابق مدیریتی و اجرایی مطلوبی می باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل آوای ری، شنیده ها حاکی است، به رغم اینکه از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم سیاست نمایندگان استان‌تهران عدم دخالت در انتصاب مدیران دولتی بوده، اما بدلیل تشدید چالش ها و معضلات این کلان شهر، مجمع نمایندگان استان تهران طی نامه ای خطاب به ریاست جمهوری، از وی خواستند تا در انتخاب استاندار جدید با این مجمع مشورت کند، که آیت الله رئیسی هنگام دریافت این نامه، از پیشنهاد مذکور استقبال نموده است.

در این میان یکی از گزینه های جدی برای تصدی استانداری تهران دکتر امیرحسین باقرنژاد است که دارای سوابق مدیریتی و اجرایی مطلوبی می باشد.

باقرنژاد که دارای دکترای جامعه شناسی است، هم اکنون به عنوان دبیر اجرایی مجمع نمایندگان استان تهران با معضلات و مسائل این کلان شهر آشنا می باشد و مسئولیت هایی همچون فرمانداری، معاونت استانداری، مدیرکل وزارتی وزارت کشور، مدیرکل وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل امور ناظرین‌ مجلس شورای اسلامی و مشاور امور مجلس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کل کشور از جمله سوابق وی است.