دوگانه رمز ارزها سوداگری و مخاطرات
دوگانه رمز ارزها سوداگری و مخاطرات

دوگانه رمز ارزها؛ _خاطره تلخ شرکتهای هرمی و خروج هزاران میلیارد تومان از سرمایه های کشور _خروج طلا از پشتوانه دلار و چاپ بی رویه دلار برای غارت منابع و سرمایه های کشوره، ادر بیش از ۵۰ سال و حالا ارزهای دیجیتال و دانه پاشی وحشتناک برای سرمایه های کشور ها.

دوگانه رمز ارزها؛

_خاطره تلخ شرکتهای هرمی و خروج هزاران میلیارد تومان از سرمایه های کشور

_خروج طلا از پشتوانه دلار و چاپ بی رویه دلار برای غارت منابع و سرمایه های کشوره، ادر بیش از ۵۰ سال

و حالا ارزهای دیجیتال و دانه پاشی وحشتناک برای سرمایه های کشور ها.

اقتصاددان: اگرچه در شرایط تحریم رمز ارزها یک وسیله ساده برای انتقال پول هستند، اما از طرفی هم هزاران میلیارد تومان صرف خرید و نگهداری رمز ارزها شده است. رمز ارزها ابدا یک محیط امن برای سرمایه گذاری نیستند. کاملا ضد سرمایه گذاری مولد و برای فروپاشی بنیانهای اقتصادی است. چرا که سرمایه گذاری قلب هر اقتصادی است که با این ترفند و جذابیت سرسام اور هرگز تشکیل نخواهد شد.

سرمایه گذاری در رمز ارزها همانند سرمایه گذاری در بازارهای طلا، ارز و خانه های کلنگی، ارزش افزوده آنها و تاثیر در شاخص های کلان اقتصادی مرتبط با رشد و توسعه ، #صفر_مطلق است که منجر به بحران ارزش افزوده شده است.

ما چقدر باید دارایی های خود را بد مدیریت کنیم و چقدر ساده لوحانه بدنبال توسعه با این سبک مدیریت سرمایه ها هستیم. مگر بدتر از این هم میشود؟

آنهم با این روش غلط و بسیار غلط مدیریت سرمایه گذاری!؟

اما انصافا جذابیت بازدهی بیش از یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون تومان به ازای هر بیت کویین در سال گذشته یک جذابیت ویرانگر و یک مصیبت عظما برای سرمایه گذاری های مولد است. شاید این جذابیت تیر خلاص اقتصاد ایران باشد.

اما آنچه به یقین اتفاق خواهد افتاد، تنزل شدید صرفه اقتصادی در حد اپسیلون در تولید، در مقابل خرید ارزهای دیجیتال با صرفه بیش از حد معمول است. و میتوان با اطمینان گفت یک مکمل قوی برای تحریم هاست. چرا که خروج سرمایه از کشور حتمی است آنهم با حجم بسیار بالا.
رمز ارزها باید تنها، وسیله مبادله باشند. رشد سریع امکان سقوط آزاد را هم متصور می کند.

رمز ارزها یک وسیله آسان و بی سر و صدای خروج سرمایه های کلان از کشور است. بدون نظارت و کنترل.

  • نویسنده : مجید گودرزی