دولت قبل چگونه صندوق توسعه ملی را خالی کرد؟
دولت قبل چگونه صندوق توسعه ملی را خالی کرد؟

 رییس صندوق توسعه ملی گفت: دولت گذشته ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است.  «مهدی غضنفری» در نشست خبری در پاسخ به ایرنا درخصوص برداشت دولت گذشته از منابع صندوق توسعه ملی گفت: در سال‌های گذشته دولت همواره به بهانه‌های مختلف همچون پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی، هزینه‌های کرونا، حوادث غیرمترقبه و […]

 رییس صندوق توسعه ملی گفت: دولت گذشته ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است.

 «مهدی غضنفری» در نشست خبری در پاسخ به ایرنا درخصوص برداشت دولت گذشته از منابع صندوق توسعه ملی گفت: در سال‌های گذشته دولت همواره به بهانه‌های مختلف همچون پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی، هزینه‌های کرونا، حوادث غیرمترقبه و حتی عیدانه از منابع صندوق برداشت کرده است.

وی افزود: این برداشت‌ها هزینه‌های بودجه‌ای است. هرچند تابع قوانین بوده است، اما جزو ماموریت صندوق توسعه ملی نیست.

غضنفری اظهارداشت: دولت گذشته در حوزه تثبیتی کمک به بودجه جاری و عمرانی منابعی را برداشت کرده است .

وی با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها در تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی آخرین محل پرداخت طلب‌های دولت‌هاست و به این صورت که تا کنون ۲ میلیارد دلار برگشت داده شده است.

رییس صندوق توسعه ملی گفت: در بودجه امسال دولت در تسویه بدهی به صورت فروش اوراق مشارکت جدی است.

وی  تاکید کرد: نظر صندوق این است که هر مبلغی به هر اسمی از منابع صندوق برداشت شده است باید برگشت داده شود و هر ساله باید منابع صندوق افزایش یابد و کم شدن منابع انحراف از ماموریت‌ها است.

غضنفری با اشاره به نظر هیات امنای صندوق توسعه مبنی بر دفاع از بازگشت منابع صندوق گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید داشتند دولت‌ها نباید صندوق توسعه ملی را حیات خلوت خود بدانند و دست در جیب مردم بکنند.

وی در خصوص توزیع منابع صندوق توسعه ملی گفت: حدود ۴۰ درصد از منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی قرارداشته است.

رییس صندوق توسعه ملی گفت: در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد از منابع نفتی سهم صندوق در اختیار دولت قرار گیرد و تنها ۲۰ درصد به صندوق می‌رسد. این در حالی است که در عمل ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : ایرنا