دولت عراق جهت مبارزه با فساد تلاش کند
دولت عراق جهت مبارزه با فساد تلاش کند

«ابوترابی‌فرد» :توطئه‌های اخیر در عراق حرکت نو و جدیدی نیست و در تاریخ سیاسی گذشته ملت‌ها هم شاهد این حرکات بودیم.

«ابوترابی‌فرد» :توطئه‌های اخیر در عراق حرکت نو و جدیدی نیست و در تاریخ سیاسی گذشته ملت‌ها هم شاهد این حرکات بودیم.

هرگاه دولت‌های مردمی در یک کشور به قدرت رسیدند، آمریکایی‌ها برای تضعیف آن نظام از همه تلاش خود استفاده کردند.

دسیسه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه اثرگذاری خود را از دست داده است.

این گونه کار‌ها در کشور‌های منطقه از جمله لبنان، عراق و سایر کشور‌ها به دلیل برخورداری ملت‌ها از رشد و بصیرت سیاسی نتیجه‌ای برای آن‌ها در بر نخواهد داشت.

دولت عراق هم با بهره‌گیری از این تجربه، کار‌هایی مانند مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت‌های کشور برای رشد و شکوفایی اقتصاد و فرهنگ عراق را در دستور کار خود قرار دهد.

  • منبع خبر : اقتصاددان