درک درست مسئولان!
درک درست مسئولان!

  گفت: برخی نقّادان سیاسی می گویند مسئولان درک درستی از امور جاری کشور ندارند. گفتم: آیا تو هم چنین نظری داری؟ گفت: نه ! به هیچ وجه! اتّفاقاّ بسیاری از مسئولان کاملاً درک درستی از اوضاع دارند! گفتم: به چه دلیل؟ گفت: چون خودشان فرزندانشان را به خارج از کشور می فرستند!! گفتم: باز […]

 

گفت: برخی نقّادان سیاسی می گویند مسئولان درک درستی از امور جاری کشور ندارند.

گفتم: آیا تو هم چنین نظری داری؟

گفت: نه ! به هیچ وجه! اتّفاقاّ بسیاری از مسئولان کاملاً درک درستی از اوضاع دارند!

گفتم: به چه دلیل؟

گفت: چون خودشان فرزندانشان را به خارج از کشور می فرستند!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

  • منبع خبر : اقتصاددان