درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری
درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

در اینفوگرافیک پیش رو درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در همه دوره ها را مشاهده می‌کنید.

در اینفوگرافیک پیش رو درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در همه دوره ها را مشاهده می‌کنید.

اقتصاددان: کم‌ترین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در دوره ششم (۱۳۷۲) با ۵۰.۷ درصد و بیش‌ترین مشارکت با ۸۵ درصد در دوره دهم ( ۱۳۸۸) اتفاق افتاد.
دوره ششم، مرحوم هاشمی رفسنجانی و دوره دهم، محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات شدند.

درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری