دانشجویان تعهدنامه کرونایی می‌دهند
دانشجویان تعهدنامه کرونایی می‌دهند

مدیر کل مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران گفت: در صورتی که در ترم جدید دانشجویان در دانشگاه حضور یابند، از آن ها تعهدنامه کرونایی مبنی بر رعایت برخی ضوابط اخذ خواهد شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از مهر، یوسف مقدس با اشاره به اینکه یک فرم الکترونیکی برای ثبت اطلاعات مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا در دانشگاه تهران در نظر گرفته ایم، اظهار کرد: براساس اطلاعاتی که کارمندان و هیات علمی دانشگاه در این فرم ثبت کرده اند، ۱۶ نفر به کرونا مبتلا شده اند که البته پیش بینی ما عددی بیش از اینهاست؛ چرا که فکر می کنیم همه افراد اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده اند.

مدیر کل مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران ادامه داد: از میان آماری که در فرم الکترونیکی دانشگاه ثبت شده، ۱۳ نفر جزو کارمندان دانشگاه و ۲ نفر هیات علمی بوده اند.

وی با اشاره به اینکه در چند روز گذشته برای این افراد بسته های بهداشتی شامل محلول ضدعفونی، دستکش، ماسک تهیه و توزیع شد، افزود: قصد داریم در فراخوان جدیدی که به زودی منتشر می شود، اطلاعات بیشتری در خصوص مبتلایان به این ویروس در دانشگاه به دست آوریم. مرکز بهداشت همچنین پیگیری های درمانی و تشخیصی را از همکاران در دستور کار خود دارد.

مقدس همچنین از برنامه این مرکز برای ارزیابی سلامت دانشجویان در ترم جدید تحصیلی خبر داد و گفت: در صورت حضور دانشجویان در دانشگاه، از آن ها تعهدنامه ای اخذ خواهد شد؛ در این تعهدنامه تاکید شده که دانشجو باید یک سری ضوابط اعم از حفظ فاصله گذاری احجتماعی، شست و شوی مرتب دست ها، زدن در ماسک در اماکن عمومی و عدم مصرف دخانیات را رعایت کند.

مدیر کل مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران بیان کرد: دانشجویان متعهد می شوند که در صورت هرگونه علائم سرماخوردگی به مرکز بهداشت دانشگاه مراجعه کنند و از سوی دیگر مسئولان خوابگاه و نگهبانی ها در صورت مشاهده علائم در دانشجویان، باید آن ها را به مرکز بهداشت هدایت کنند.