هر پگاه نو با یک نگاه نو   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۳۰)    «دارِ عدم» یا «سایه سارِ ستم»؟!   چه بسیار «شهریارانِ خودکامه» را در میانِ «یارانِ سیه نامه» دیدم، که چون «بلندیِ سایه» و «فرهمندیِ سازمایه» را می دیدند، آن را «نشانۀ شکوه» و «پایانۀ اندوه» می پنداشتند! غافل از آن که این «غروبِ روایی» […]

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۳۰) 

 

«دارِ عدم» یا «سایه سارِ ستم»؟!

 

چه بسیار «شهریارانِ خودکامه» را در میانِ «یارانِ سیه نامه» دیدم،

که چون «بلندیِ سایه» و «فرهمندیِ سازمایه» را می دیدند،

آن را «نشانۀ شکوه» و «پایانۀ اندوه» می پنداشتند!

غافل از آن که این «غروبِ روایی» و «رسوبِ فرمانروایی» است،

که بر «درازایِ سایه» و «پهنایِ پایانه»افزوده است!

غروب هم بر «طولِ سایه ها» می افزاید و هم بر «اُفولِ پایه ها»!

اینان باید بدانند «سایۀ بلند» و «همسایۀ آزمند» ،

نشانۀ «پایانِ روز و روزی» است،نه «دورانِ بهروزِ پیروزی»!

«سایه سارِ ستم»، «دارِ عدم» است.

#شفیعی_مطهر

—————————————

فرهمندی: شکوه،شوکت

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر