خودرو شاهین چقدر فروش داشت؟
خودرو شاهین چقدر فروش داشت؟

غول نارنجی جاده مخصوص از هدف گذاری خود برای تولید شاهین حدود 60 درصد عقب است. به نظر میرسد شاهین زیر قول خود زده است.

غول نارنجی جاده مخصوص از هدف گذاری خود برای تولید شاهین حدود ۶۰ درصد عقب است. به نظر میرسد شاهین زیر قول خود زده است.

اقتصاددان: بررسی اطلاعات منتشر شده سایپا در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد این خودروساز تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ در مجموع تولید حدود ۱۰ هزار و ۱۵۰ دستگاه شاهین را نهایی کرده است.

غول نارنجی جاده مخصوص زیر قولش زد؟

در حالی تولید این تعداد شاهین در بازه زمانی مورد اشاره محقق شده که سایپایی ها امسال قول تولید ۶۰ هزار دستگاه شاهین را داده بودند. نارنجی های جاده مخصوص برای اینکه به قول خود عملیاتی کنند باید به طور میانگین ماهانه پنج هزار دستگاه شاهین تولید می کردند.

بنابراین این خودروساز باید تا پایان دومین ماه از فصل تابستان ۲۵ هزار دستگاه شاهین را تکمیل می کردند اتفاقی که محقق نشده وغول نارنجی جاده مخصوص از هدف گذاری خود برای تولید شاهین حدود ۶۰ درصد عقب است. به نظر میرسد شاهین زیر قول خود زده است.

افت و خیر تولید شاهین از فروردین تا تیر ۱۴۰۱

اما تولید شاهین از فروردین تا تیرماه ۱۴۰۱ چه افت و خیزی را تجربه کرده است؟ بررسی اطلاعات منتشر شده نشان می دهد سایپایی ها در اولین ماه از بهار امسال توانستند تولید بیش از هزار و ۶۲۰ دستگاه شاهین را نهایی کنند.

این تیراژ تولید در اردیبهشت ماه با رشد حدود ۱۱ درصدی به هزار و ۸۰۰ دستگاه رسید. اما تولید شاهین در خردادماه به اوج خود رسید. غول نارنجی جاده مخصوص در آخرین ماه از فصل بهار ۱۴۰۱ توانست بیش از دو هزار و ۷۷۰ دستگاه از این محصول نوبرانه خود را تولید کند. این تیراژ تولید در قیاس با ماه پیش از آن حدود ۵۴ درصد رشد به خود دید.

اما رشد تیراژ ماهانه شاهین در خردادماه متوقف شد و سایپایی ها نتوانستند روند رو به رشد خود در تولید این خودرو را ادامه دهند. تیرماه امسال شاهین به نسبت خردادماه افتی حول و حوش ۴۶ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد.

نارنجی های جاده مخصوص در اولین ماه از فصل تابستان نزدیک به هزار و ۵۰۰ دستگاه شاهین تولید کردند. شاهین در مرداد ماه بار دیگر به مدار رشد برگشت و تولید نزدیک به دو هزار و ۴۷۰ دستگاهی را در کارنامه خود ثبت کرد. این تیراژ تولید در مرداد رشدی بیش از ۶۵ درصدی را به نسبت ماه قبل برای شاهین رقم زد.

خودرو شاهین چقدر فروش داشت؟

کارنامه فروش خودرو شاهین زیر ذره بین

اما شاهین در بخش فروش چه کارنامه ای را از خود به جای گذاشته است. این خودرو در فروردین ماه هزارو ۳۶۵ دستگاه فروش رفته است. در دومین ماه از فصل بهار سایپایی ها بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه شاهین را برای مشتریان فاکتور کردند. بنابراین شاهد رشدی حول و حوش ۱۰ درصدی در اردیبهشت به نسبت فروردین در فروش این محصول نوبرانه سایپا هستیم.

خرداد ماه فروش شاهین همانند تولید این خودرو جهش کرد. سایپا در آخرین ماه از فصل بهار در مجموع نزدیک به دو هزار و ۶۵۰ دستگاه شاهین فروخت. بنابراین فروش این خودرو در خردادماه به نسبت اردیبهشت حدود ۷۵ درصد رشد کرد.

اما تیرماه باردیگر فروش شاهین افت را تجربه کرد. این خودروساز در تیرماه بیش از دو هزار دستگاه شاهین را در دسترس مشتریان قرار داد. با توجه به فروش این تعداد شاهین، فروش این خودرو با افتی حول و حوش ۲۴ درصدی را به خود دید. مردادماه به اتمام رسید و سایپایی ها بیش از دو هزار و ۳۵۰ دستگاه شاهین فروختند تا به رغم رشد ۱۷٫۵ درصدی اما این تیراژ فروش همچنان با قله خردادماه فاصله دارد.

خودرو شاهین چقدر فروش داشت؟

سقف تولید شاهین افزایش پیدا می کند؟

اگر فرض کنیم شاهین بخواهد کم کاری خود را جبران کند باید در مدت باقی مانده تا پایان سال به طور میانگین ماهانه حول و حوش هفت هزار و ۱۲۰ دستگاه شاهین تولید کند. تحقق ماهانه این تیراژ تولید به آن معناست که سایپایی ها باید چهار هزار و ۳۴۵ دستگاه شاهین بیش از بیشترین تیراژ تولید خود در خردادماه تولید کنند. به عبارت دیگر اگر سقف توان این خودروساز در تولید شاهین را دو هزار و ۷۷۵ دستگاهی در نظر بگیریم که در خرداد محقق شده باید این سقف تولید حدود ۱۵۶ درصد رشد کند.