خبر مهم بانک مرکزی از گشایش جدید ارزی برای واردات کالاهای اساسی
خبر مهم بانک مرکزی از گشایش جدید ارزی برای واردات کالاهای اساسی

سخنگوی بانک مرکزی - اظهار کرد: در راستای تامین به‌ موقع و ضروری اقلام کالاهای اساسی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی این اقدام صورت گرفته است.

سخنگوی بانک مرکزی – اظهار کرد: در راستای تامین به‌ موقع و ضروری اقلام کالاهای اساسی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی این اقدام صورت گرفته است.

اقتصاددان: بانک مرکزی از اقدام جدید این بانک در راستای گشایش ارزی برای واردات کالاهای اساسی و ترخیص این اقلام خبر داد.

مصطفی قمری وفا – سخنگوی بانک مرکزی – اظهار کرد: در راستای تامین به‌ موقع و ضروری اقلام کالاهای اساسی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی این اقدام صورت گرفته است.

وی افزود: بانک مرکزی امروز نسبت به تامین و پرداخت بیش از ۳۷۵ میلیون یورو برای واردات گندم مورد نیاز کشور اقدام کرده است.