حق مردم نیست با این همه ثروت در فلاکت دست‌وپا بزنند
حق مردم نیست با این همه ثروت در فلاکت دست‌وپا بزنند

روزنامه جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اجتماعی را دلیل مردم برای اعتراض دانسته و خطاب به مسئولان نوشته حق مردم نیست با این همه ثروت عمومی و اجتماعی در فلاکت دست‌وپا بزنند.

روزنامه جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اجتماعی را دلیل مردم برای اعتراض دانسته و خطاب به مسئولان نوشته حق مردم نیست با این همه ثروت عمومی و اجتماعی در فلاکت دست‌وپا بزنند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جمهوری اسلامی، بدون آنکه نیاز به توضیح و تشریح باشد، همگان این واقعیت را لمس می‌کنند که کشور دچار بحران اقتصادی مزمن است، هرچند که برخی مسئولان و جریانات حاکم سعی در کتمان آن داشته و دارند. فقر، تنگدستی، بیکاری، گرانی، مشکلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از فشارهای اقتصادی و تداوم ظالمانه تحریم‌ها، مردم را به اعتراض واداشته است. مردم معتقدند حق آنها نیست که با این همه ثروت عمومی و اجتماعی، در این فلاکت دست و پا بزنند و لذا وظیفه مسئولان می‌دانند که به سرعت، مشکلات اقتصادی را حل کنند.