حقوق یک کارگر در سال۹۹ چقدر شد؟
حقوق یک کارگر در سال۹۹ چقدر شد؟

حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال۱۳۹۹ یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان شد که با احتساب حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰هزارتومانی کل دریافتی به حدود دو میلیون و ۶۱۱هزارتومان رسید.

بر اساس توافق اعضای شورای‌ عالی کار، پایه حقوق کارگران سال۹۹ از رقم یک‌ میلیون و ۸۳۵هزار تومان به یک‌ میلیون و ۹۱۱هزار تومان افزایش یافته است، همچنین حقوق سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی ۲۶۰۰تومان اضافه شد.

بر اساس توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگری تصویب شد، به این ترتیب حق مسکن از ۱۰۰ به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰هزار تومانی باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

همچنین با کسر ۷۵هزار تومان از پایه سنوات، حدود ۵درصد به حداقل حقوق کارگران افزوده شد، یعنی حداقل‌بگیران در سال۹۹ افزایش ۲۶درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت.

افزایش حقوق کارگران در سال۹۹
به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶٫۱۰۴٫۲۷۰ریال می‌رسد که نسبت به سال۹۸ رشد ۴۴٫۵درصدی را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال۹۸ مبلغ ۱۸٫۰۶۸٫۸۱۰ریال بوده است.