#حرف_زیادی!/۱ مدیریّت آسمانی یا زمینی؟!/طنز گفت:چرا سن و سابقۀ کارکنان دولت به حد معیّنی که می رسد،به بهانه بازنشستگی آنان را خانه نشین می کنند؟! گفتم:لابد مسئولیت هایشان حسّاس و مهم است و احتمال می دهند که به علّت پیری از انجام آن ناتوان باشند. گفت:پس چرا بسیاری از مسئولان بالای کشور که بالاترین مسئولیّت […]

#حرف_زیادی!/۱

مدیریّت آسمانی یا زمینی؟!/طنز

گفت:چرا سن و سابقۀ کارکنان دولت به حد معیّنی که می رسد،به بهانه بازنشستگی آنان را خانه نشین می کنند؟!

گفتم:لابد مسئولیت هایشان حسّاس و مهم است و احتمال می دهند که به علّت پیری از انجام آن ناتوان باشند.

گفت:پس چرا بسیاری از مسئولان بالای کشور که بالاترین مسئولیّت ها را بر عهده دارند،همچنان شاغل اند؟حتی گاهی پسر را بازنشسته کرده اند،در حالی که پدر او با سن بالای ۹۰سال هنوز چند مسئولیّت مهم بر عهده دارد؟

گفتم :سه نفر ده عدد گردو را به ملّانصرالدّین دادند که بین آنان عادلانه تقسیم کند.

ملّا پرسید: زمینی تقسیم کنم یا آسمانی؟!

گفتند: آسمانی!

ملّا دو تا گردو به اولّی و هشت تا به دومی داد و یک پسِ گردنی محکم به سوّمی زد!!

حالا این مدیران دارند کشور را آسمانی اداره می کنند!!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر