حرف مرد!!
حرف مرد!!

گفت: زمستان سال ۱۳۸۷ اولین سالی بود که یارانه‌ای به مبلغ ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته شد. جالب است که در همان سال، مبلغ فطریه؛ ۱۲۰۰ تومان بوده است. ۱۳ سال از آن تاریخ گذشته؛ مبلغ فطریه حدوداً ۶۰ برابر شده ولی یارانه هنوز همان ۴۵ هزار تومان مانده است. اگر بخواهیم این دو […]

گفت: زمستان سال ۱۳۸۷ اولین سالی بود که یارانه‌ای به مبلغ ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته شد.
جالب است که در همان سال، مبلغ فطریه؛ ۱۲۰۰ تومان بوده است.

۱۳ سال از آن تاریخ گذشته؛ مبلغ فطریه حدوداً ۶۰ برابر شده ولی یارانه هنوز همان ۴۵ هزار تومان مانده است.

اگر بخواهیم این دو را با هم طبق نموداری متناسب بالا بیاوریم؛ یارانه باید در سال ۱۴۰۰ ، مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد! چرا مبلغ یارانه را افزایش نمی دهند؟

گفتم: شاید می خواهند روی حرف اول خود ایستادگی کنند!

گفت: به پخمه گفتند: چند سال سن داری؟

پاسخ داد چهل سال.

گفتند: تو ده سال پیش هم که می گفتی چهل سال دارم!

پاسخ داد: آخر حرف مرد یکی است!

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان