حذف مسیر کاغذی در روند شکایات مالیاتی
حذف مسیر کاغذی در روند شکایات مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: شکایت‌های تولیدکنندگان درباره مالیات باید در کمتر از یک ماه و به سرعت رسیدگی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: شکایت‌های تولیدکنندگان درباره مالیات باید در کمتر از یک ماه و به سرعت رسیدگی شود.

اقتصاددان: «سید احسان خاندوزی» نوشت: به مرکز دادخواهی مالیاتی ابلاغ شد شکایت‌های تولیدکنندگان درباره مالیات باید در کمتر از یک ماه و به سرعت رسیدگی شود.

وی افزود: نظارت وزارت اقتصاد بر روند شکایات مالیاتی هم از دیروز سامانه‌ای شد تا سفارش و توصیه در مسیر رسیدگی پرونده‌ها کاهش یابد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: مسیر کاغذی حذف شد.

حذف مسیر کاغذی در روند شکایات مالیاتی