حدف صفر از ایران چک‌ می تواند در تسهیل گری مبادلات موثر باشد.
حدف صفر از ایران چک‌ می تواند در تسهیل گری مبادلات موثر باشد.

بهنام ملکی : حذف ۴ صفر بدون خشکاندن کانونهای خلق نقدینگی بیهوده است.تغییر واحد پولی در صورت اصلاح ساختار انتخابات ، انتصابات ، بودجه ، مالیات ، سیاستهای پولی ، تورم زدایی ، ایجاد ثبات اقتصادی ، تصویب و اجرای قوانین کارامد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می تواند در شکوفایی اقتصاد ملی تأثیر مثبت داشته باشد.

بهنام ملکی در مصاحبه با خبرنگار اقتصاددان گفت: قبل از حذف صفر واحد پولی باید علاوه بر برقراری ثبات اقتصادی یک انضباط مالی پولی کارامد براقتصاد ملی حاکم شود ، معوقات بانکی دریافت گردد و در مورد تعدیل اثار تحریم ها به اطمینان برسیم دران صورت حذف صفر میتواند به کاهش تورم و تسهیل حساب های مردم کمک کند درغیر این صورت نمی تواند اثربخشی مورد‌ انتظار را داشته باشد از انجایی که سیاست حدف صفر هزینه های گزاف مالی و اجتماعی دارد باید هزینه های چاپ اسکناس ومسایل مرتبط با ان قبل از اجرا محاسبه شده و مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: درمورد قدرت خرید مردم ، دولت باید تشویق پایه های تولید و صادرات دانش بنیان را تقویت کند کسری بودجه نداشته باشد ، در بودجه های سالیانه هزینه های غیر ضروری را بزند ، بسترهای رانت را با ایجاد رقابت سالم و مالیات بر انحصارات ، بخش خصوصی مولد و توسعه گرا را بزرگ کند بهره وری را ارتقاء دهد .ایجاد شفافیت ، راهبرد حمایت هدفمند و غیر فساداور از تولیدات مدرن ، حذف رانت ، دروغ حاکمیت‌ شایسته سالاری و… می تواند راهکار پیشنهادی برای تحقق این اهداف باشد اما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها با پایداری بودجه های غیر توسعه ای، گستردگی حجم دولت و بخش عمومی ، پایین بودن بهره وری و …روبرو هستیم حذف صفرجز برای ایران چک های ۵۰ هزار تومانی و بالاتر نمی تواند چندان راه گشا باشد بدون تردید هزینه تغییرات تعویض و چاپ پول به دلیل از رده خارج کردن این حجم اسکناس بیشتر از فایده ان است اما در صورت اتخاذ راهبرد توسعه دانایی بنیان و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد حذف صفر از واحد پولی کشور برای تسهل در مبادلات و حساب و کتابهای مالی و.. بسیار ضروری واجتناب ناپذیر است.
انتهای پیام/پریسا خانکشی پور

  • منبع خبر : اقتصاددان