جوانگرایی و شایسته سالاری نیاز امروز کشور
جوانگرایی و شایسته سالاری نیاز امروز کشور

*بت شکنی ابراهیمی یعنی انتصاب پیرمردها و جابجایی مسولین ادوای ممنوع شود*

*بت شکنی ابراهیمی یعنی انتصاب پیرمردها و جابجایی مسولین ادوای ممنوع شود*

دکتر دانیال داودی راد

استاد دانشگاه و عضو شورای سیاستگذاری اقتصاد دان در گفتگوه با بخش سیاسی خبرگزاری

اقتصاددان: این روزها طبق روال هر دوره برخی از احزاب ، گروها و بعضی از وزرای ادواری و مسولین در دولت اسبق و دولتهای پیشین برای تثبیت جایگاه خود به تکاپو افتاده و با اظهارنظرهای تند و مثلا دلسوزانه گرفته تا ملاقات با مردم و بازدید از مراکز و غیره…. درصدد نشان دادن خود و برائت از دولت قبل هستند تا از این طریق به هدف خود یعنی سهمی در مدیریت کشور دست یابند البته طبق روال هر دوره در ابتدای تشکیل این دولت نیز جناب رئیسی از سوی دو گروه از سهم خواهان پستهای وزارتی و مدیریتی تحت فشار خواهد بود . فشاری که اگر در مقابل آن تسلیم نشود نقطه قوت این دولت با سایر دولتهای پیشین خواهد بود و در غیر این صورت اقبال و اعتماد عمومی مردم را درهمین ابتدای کار از دست خواهد داد

گروه اول : بعضی احزاب و گروه های و سازمانهای مرتبط به قدرت

گروه دوم : بعضی پیرمرد مسولینی که از ابتدای پیروزی انقلاب و طی چهل سال گذشته بر سر کار بوده و مانده، هرگز بازنشست نشده و نمی شوند و با تغییر دولتها همچنان بر کرسی ریاست خود تکیه کرده و فقط جهت تنوع سازمان خود را عوض کردند و همچنان مدیر و مسئول ما باقی مانده اند چرا که اینان به نوعی خود را صاحب انقلاب و دلسوزان واقعی این کشور می دانند، هر چند که ما مدیون زحمات این بزرگان بوده و هستیم، اما مردم حداقل در این دوره توقع بازنشستگی آنان و خالی کردن عرصه برای جوانان و نسل سوم انقلاب با ایده های جدید را دارند.

و اگر جناب رئیسی به حول قوه الهی بت شکنی را از شایسته سالاری در چیدمان دولت خود آغاز کند و مغلوب این دو گروه نشود می تواند با شایسته سالاری و اعتماد به جوانان به وعده های خود عمل کند و در غیر اینصورت دچار تکرار مکررات دولتهای پیشین شده و باید با شعار و دعا شروع کند و وعده توفیق در دوره دوم را از هم اکنون آغاز کند.