جهش ۱۴۰ درصدی معاملات اوراق
جهش ۱۴۰ درصدی معاملات اوراق

امروز 4مردادماه 1400 حجم معاملات اوراق بدهی جهشی بزرگی را نسبت به روز پیشین کاری تجربه کرد.

امروز ۴مردادماه ۱۴۰۰ حجم معاملات اوراق بدهی جهشی بزرگی را نسبت به روز پیشین کاری تجربه کرد.

اقتصاددان: امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۱۴۰ درصد افزایش به ۳۴۷ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۱ نماد اخزا و ۷ نماد اراد انجام شد. حجم معاملات عمده اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه به ۱۵٫۱ هزار میلیارد تومان رسید که احتمالا به اجرای عملیات اعتباردهی (مساعدتهای آماده) توسط بانک مرکزی در ارتباط است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته گذشته نسبت به هفته قبل تر با سه دهم درصد افزایش به ۱۸٫۶۱ درصد رسید. بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده کوتاه مدت نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با ۳ دهم درصد افزایش به ۲۱٫۷۳ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با در سطح ۲۱٫۵۴ بدون تغییر بود. اما نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با ۵ دهم درصد افزایش به ۲۱٫۸۴ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با سه دهم درصد کاهش به ۲۱٫۳۸ درصد رسید.

امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی و نقدی برخلاف چند روز گذشته بر هم منطبق نبود. به این ترتیب نرخ سود آتی در سررسید ۴۰۰ روز به ۲۱٫۱ در ۶۰۰ روز به۲۱٫۴ درصد ودر ۸۰۰ روز به۲۱٫۸درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

جهش 140 درصدی معاملات اوراق

  • منبع خبر : اقتصادنیوز