جلسه مسئولین کمیته امداد و فنی و حرفه ای استان تهران
جلسه مسئولین کمیته امداد و فنی و حرفه ای استان تهران

جلسه آموزش واشتغال زایی فی مابین کمیته امداد وآموزش فنی وحرفه ای استان تهران

جلسه ای باموضوع آموزش واشتغال زایی با حضور معاونت محترم اشتغال زایی کمیته امداد استان تهران جناب آقای دکتر سلامی ومعاونت محترم آموزش وبرنامه ریز ی فنی وحرفه ای استان تهران جناب آقای دکتر قاسمی ورئیس اتحادیه صنایع دستی جناب آقای دکتر عبدالهی وتعداد دیگری از اساتیدفعال مرتبط بااین موضوع مهم اجتماعی در سالن اجتماعات ساختمان فنی حرفه ای استان تهران برگزار گردید و در این جلسه در ارتباط با پتانسیل های موجود در کمیته امداد جهت معرفی مددجویان وعلاقمندان به یادگیری در رشته های فنی وحرفه ای وپتانسیل های موجود در فنی حرفه ای در زمینه آموزش این افراد وچگونگی سازماندهی وبرنامه ریزیی آموزش وپرداخت تسهیلات جهت شروع بکار تبادل نظر گردید وبه نتایج مطلوبی رسیده شد.

درجلسه آقای دکتر سلامی درمورد آمار آموزش و اشتغال زایی وتجهیزات پرداختی کمیته امداد در سال ۱۴۰۰ وبودجه پرداخت شده جهت آموزش واشتغال زایی وپرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۱ وآمادگی خود را درپرداخت تسهیلات به افراد جویای کار دوره دیده زیر نظر کمیته امدادویا اداره فنی حرفه ای کشور وحتی خارج از مددجویان کمیته امداد وحتی کسب وکارهای در حال ورشکستگی اعلام نمودند

و در ادامه جناب آقای دکتر قاسمی در مورد فعالیت‌ها وآمار آموزشگاه های دولتی وغیردولتی در رشته های مختلف ونحوه معرفی مربی ودادن تسهیلات در آموزشگاه های به مددجویان کمیته امدادواعزام مربی وامکانات در برگزاری کلاسهای آموزشی در مکان‌های تعیین شده کمیته امداد اعلام آمادگی نمودند

همچنین درادامه جلسه جناب دکتر عبدالهی هر گونه همکاری در زمینه فروش وهماهنگیهای لازم جهت دادن مجوز های لازم از طرف اتحادیه صنایع دستی را اعلام نموده ونظرات سازنده خود را دراین زمینه مطرح نمودند.

و در ادامه جلسه آقای دکتر جعفر باقری مدیر تعاونی آینده سازان ومدرس کسب وکارباتوجه به تجربیات خود در وزارت تعاون هرگونه همکاری در فعالیت های آموزش واشتغال زایی اعلام نمودند

وجناب آقای دکتر وحید امینی نژاد مدیر آسان سازی اشتغال در جهاد دانشگاهی نیز همکاری خود وجهاد دانشگاهی را در هرگونه فعالیت آموزشی واشتغال زایی را در جلسه اعلام نمودندو نظرات خوب وسازنده خود را مطرح نمودند و خانم شیوا انصاری وخانم شکوفه کشوری پوشش خبری جلسه را بر عهده داشتند.

وآقای دکتر ابوالفضل هنانیان دبیر وهماهنگ کننده جلسه بر ادامه این جلسات واجرایی وعملیاتی نمودن مصوبات جلسه را تاکید نمودند.

🖋️🖋️🖋️🖋️🖋️ مشاورارشدکارآفرینی دکترابوالفضل هنانیان

  • نویسنده : ابوالفضل هنانیان