ثبت نام بیش از ۹۷ هزار  نفر تا پایان روز پنجم ثبت نام شوراهای روستا
ثبت نام بیش از ۹۷ هزار  نفر تا پایان روز پنجم ثبت نام شوراهای روستا

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: تا پایان روز پنجم ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا، ثبت نام ۹۷ هزار و ۹۸۰ نفر قطعی شده است، که از این تعداد۹۱ هزار و ۵۶۰ نفر مرد و ۶۴۲۰ نفر زن هستند.

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: تا پایان روز پنجم ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا، ثبت نام ۹۷ هزار و ۹۸۰ نفر قطعی شده است، که از این تعداد۹۱ هزار و ۵۶۰ نفر مرد و ۶۴۲۰ نفر زن هستند.

اقتصاددان: سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور، گزارش تجمیعی از ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا تا پایان روز پنجم ثبت نام را ارائه کرد و گفت: تا پایان روز پنجم ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا، ثبت نام ۹۷ هزار و ۹۸۰ نفر قطعی شده است، که از این تعداد۹۱ هزار و ۵۶۰ نفر مرد و ۶۴۲۰ نفر زن هستند.

وی بر همین اساس افزود: ۹۳ درصد ثبت نام کنندگان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا تا پایان روز پنجم، مرد و ۷ درصد زن هستند.

موسوی ادامه داد: ۹ درصد ثبت نام کنندگان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا دارای سابقه ایثارگری و ۲۷ درصد سابقه عضویت در شورا‌ها را دارند.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور افزود: بیشترین گروه سنی ثبت نام کنندگان تا پایان روز پنجم مربوط به گروه سنی ۳۶ تا ۴۵ سال است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین خاطر نشان کرد: ۱۳ درصد افرادی که تا ساعت ۱۸ پنجمین روز از مهلت قانونی، ثبت نام کردند، از روش‌های الکترونیک شامل استفاده از تلفن همراه (۵ درصد) و رایانه شخصی (۸ درصد) و از طریق دفاتر پیشخوان (۱۸ درصد) و مابقی با مراجعه به بخشداری‌ها (۶۹ درصد) برای ثبت نام استفاده کردند.

گفتنی است مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا، فردا ۲۲ فروردین ماه، به پایان می‌رسد.