ثبت رکورد جدید در بورس تهران
ثبت رکورد جدید در بورس تهران

دماسنج بورس در انتهای داد و ستد‌های روز جاری با ثبت رشد ۴ هزار و ۸۳۱ واحدی در کانال ۵۰۳ هزار و ۷۳۵ واحد قرار گرفت.

به گزارش اقتصاددان، تاثیرگذاران مثبت اصلی در رشد شاخص امروز، به ترتیب نمادهای کچاد، فخوز و فخاس بودند.

ثبت رکورد جدید در بورس تهران