ثبت بیشترین تزریق دلار به بازار در هفته جاری
ثبت بیشترین تزریق دلار به بازار در هفته جاری

آمارها حکایت از آن دارد که سرعت تعدیل قیمت دلار و قیمت یورو در بازار عمده فروشی کاهش یافته است.

آمارها حکایت از آن دارد که سرعت تعدیل قیمت دلار و قیمت یورو در بازار عمده فروشی کاهش یافته است.

اقتصاددان: تغییرات متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو در بازار متشکل ارزی و سامانه سنا طی پنج هفته اخیر به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. سرعت کاهش قیمت دلار سنا در هفته اخیر کاهش یافت. قیمت این دو ارز در بازار آزاد نیز تا هفته گذشته روند کاهشی را دنبال می‌کرد اما در هفته اخیر قیمت متوسط بازار آزاد دلار و یورو نسبت به هفته گذشته تغییراتی مثبت را به ثبت رساند.

تغییرات نرخ متوسط هفتگی دلار و یورو در بازار متشکل

متوسط وزنی قیمت دلار متشکل از هفته دوم تا هشتم سال جدید به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. این روند با افزایش قیمت دلار متشکل در روز‌های ابتدایی هفته جاری متوقف نشد و روند نرخ متوسط هفتگی همچنان کاهشی است. قیمت متوسط هفتگی دلار متشکل از ۲۴ هزار و ۸۲۰ تومان در هفته دوم سال جدید به ۲۱ هزار و ۱۱ تومان در هفته هشتم کاهش یافت. یعنی نرخ دلار متشکل در طول این مدت حدود ۱۵ درصد افت کرد.

یورو متشکل نیز طی این هفت هفته روند کاهشی را دنبال کرد. قیمت یورو متشکل حدود ۱۲ درصد طی این مدت پایین آمد و از ۲۹ هزار و ۱۴ تومان در هفته دوم به ۲۵ هزار و ۶۶۳ تومان در هفته هشتم سال جدید رسید.

حجم مبادلات هفتگی در بازار متشکل

حجم عرضه هفتگی دلار در بازار متشکل ارزی از هفته دوم تا پنج سال جدید روند افزایشی را دنبال کرد، در هفته ششم و هفتم حجم عرضه کاهشی شد، اما در هفته اخیر حجم عرضه دوباره افزایش یافت و روی بیشترین مقدار سال جدید قرار گرفت. عرضه دلار در بازار متشکل در هفته اخیر به ۳۷ میلیون و ۵۶۳ هزار رسید. این رقم از ابتدای سال جدید ثبت نشده بود.

عرضه یورو متشکل در هفته اخیر نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به ۹ میلیون و ۷۶۷ هزار رسید. رکود عرضه هفتگی یورو در هفته چهارم سال ثبت شد، که رقم ۱۳ میلیون و ۵۰۳ هزار بود.

تغییرات قیمتی دلار آزاد و سنا

قیمت دلار در سامانه سنا از هفته چهارم تا هفته هشتم به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد، اما تغییرات قیمت هفته هشتم نسبت به هفته هفتم جزئی بود. متوسط نرخ سنا در هفته هفتم ۲۱ هزار و ۵۹۷ تومان و در هفته هشتم ۲۱ هزار و ۵۷۵ تومان بود. بر خلاف دلار سنا که تا هفته اخیر روند کاهشی را دنبال کرد، روند حرکتی دلار بازار آزاد در هفته قبل معکوس شد. قیمت دلار بازار آزاد از ۲۴ هزار و ۹۱۰ تومان در هفته چهارم به ۲۱ هزار و ۷۲۶ تومان در هفته هفتم رسید، اما در هفته هشتم این روند معکوس شد و نرخ دلار افزایش یافت. متوسط قیمت دلار در هفته هشتم ۲۱ هزار و ۹۶۸ تومان بود.

تغییرات قیمتی یورو آزاد و سنا

روند تغییرات قیمتی یورو نیز مانند دلار بود. یورو سامانه سنا روند کاهشی خود را ادامه داد. قیمت یورو سنا طی پنج هفته اخیر به طور پیوسته کاهش یافت و از ۲۸ هزار و ۴۲۵ تومان در هفته چهارم به ۲۵ هزار و ۶۵۳ تومان در هفته هشتم کاهش یافت. قیمت یورو در بازار آزاد از هفته چهارم تا هفته هفتم روند کاهشی را دنبال کرد و از ۲۹ هزار و ۷۲۹ تومان در هفته چهارم به ۲۶ هزار و ۵۴۸ تومان در هفته هفتم رسید، اما در هفته اخیر قیمت متوسط هفتگی یورو بازار آزاد افزایش یافت و روی رقم ۲۶ هزار و ۷۵۷ تومان قرار گرفت.

ثبت بیشترین تزریق دلار به بازار در هفته جاری ثبت بیشترین تزریق دلار به بازار در هفته جاری ثبت بیشترین تزریق دلار به بازار در هفته جاری ثبت بیشترین تزریق دلار به بازار در هفته جاری

  • منبع خبر : اقتصادنیوز