ثبات قیمت در بازار خودرو + جدول
ثبات قیمت در بازار خودرو + جدول

ارزیابی محصولات سایپا نشان دهنده آن است که پس از افزایش 2 میلیون تومانی قیمت محصولات این شرکت در بازار روز گذشته امروز 28 شهریور 1401 سایپایی ها با آرامش در بازار عرضه شدند.

ارزیابی محصولات سایپا نشان دهنده آن است که پس از افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت محصولات این شرکت در بازار روز گذشته امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ سایپایی ها با آرامش در بازار عرضه شدند.

اقتصاددان: ثبات در بازار تنها مربوط به سایپایی ها نبود، بطوریکه پرتیراژهای ایران خودرو هم امروز بدون تغییر در بازار قیمت گذاری شدند. به گفته فعالان بازار خودرو انتظار برای نتایج سفر رییسی به نیویورک از یک سو و تعطیلی هفته آینده از سوی دیگر در این ثبات قیمت اثرگذار بوده است.
قیمت محصولات سایپا

خودروهای «شاهین»، «کوییکR»، «کوییک معمولی»، «تیبا صندوقدار»، «تیبا۲ معمولی» و «ساینا» محصولاتی هستند که امروز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

خودرو «شاهین» امروز در بازار بدون تغییر ۳۶۱ میلیون تومان قیمت خورد و «ساینا» هم بدون تغییر در بازار ۲۰۴ میلیون تومان باقی ماند.

از سوی دیگر رصد بازار نشان دهنده آن است که خانواده کوییک هم امروز افزایش قیمت نداشت و با این شرایط «کوییکR » در بازار ۲۰۸ میلیون تومانی قیمت خورد و «کوییک معمولی» هم در بازار ۲۰۰ میلیون تومان دست به دست.

امروز خانوداده تیبا بدون تغییر قیمت گذاری شدند و این نشان داد که «تیبا صندوقدار» امروز ۲۰۰ میلیون قیمت خورد و «تیبا ۲ معمولی» ۲۰۲ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

 ثبات قیمت در بازار خودرو + جدول