تولید ۰٫۷ درصد بزرگ شد!
تولید ۰٫۷ درصد بزرگ شد!

پس از آن که بانک مرکزی رشد اقتصادی را 3.6 درصد اعلام کرد، مرکز آمار به فاصله یک روز این متغیر را برای سال گذشته 0.7 درصد برآورد کرد. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران به قیمت ثابت در سال 99 نسبت به سال 98، 0.7 درصد رشد را تجربه کرده است.

پس از آن که بانک مرکزی رشد اقتصادی را ۳٫۶ درصد اعلام کرد، مرکز آمار به فاصله یک روز این متغیر را برای سال گذشته ۰٫۷ درصد برآورد کرد. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران به قیمت ثابت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۰٫۷ درصد رشد را تجربه کرده است.

اقتصاددان: بنا به گزارش مرکز آمار ایران حجم حقیقی اقتصاد ایران از ۷۰۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸، به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته برابر با ۰٫۷ درصد برآورد خواهد شد. به بیان ساده تر در سال ۹۹ تنها ۵ هزار میلیارد تومان به حجم حقیقی اقتصاد ایران افزوده شده است.

تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در پایان سال ۹۸ حدود ۶۱۱٫۸ هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان سال ۹۹ نیز تولید ناخالص داخلی بدون نفت در همین رقم قرار گرفته است. بنابر این رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال گذشته نزدیک به صفر درصد برآورد می شود.

رشد اقتصادی در بخش های اصلی

بخش صنعت و معدن در میان بخش های اصلی اقتصاد، بالاترین رشد اقتصادی را در سال ۹۹ داشته است، رشد اقتصادی این بخش در سال ۹۹، ۴٫۲ درصد برآورد شده است. بخش کشاورزی نیز در سال گذشته رشد اقتصادی ۳٫۵ درصدی را تجربه کرده است. اما بخش خدمات در ۹۹ به علت شیوع بیماری کرونا، سال خوبی را پشت سر نگذاشته است و رشد اقتصادی این بخش در عدد منفی ۲ درصد قرار گرفته است.

به دلیل اینکه حجم بخش خدمات، نیمی از حجم اقتصاد کشور را شامل می شود و با توجه به اینکه رشد خدمات در سال گذشته منفی بوده است، علی رغم رشد بالا در بخش کشاوری و صنعت معدن، رشد اقتصادی کل به یک درصد هم نمی رسد.

بالافاصله پس از تکمیل آمار ها توسط مرکز آمار، اقتصاد نیوز نیوز گزارش های تکمیلی را منتشر خواهد کرد.