تولید انبوه کیت تشخیص کرونای ایرانی
تولید انبوه کیت تشخیص کرونای ایرانی

سخنگوی وزارت بهداشت: ‌کیت تشخیص قطعی کرونا با تلاش فناوران وزارت دفاع، پس از تایید نهایی بزودی و ظرف هفته آتی، تولید و وارد نظام آزمایشگاهی کشور می شود.

تولید انبوه کیت تشخیص کرونای ایرانی