توضیح کلی در مورد صبا و صباح
توضیح کلی در مورد صبا و صباح

دو دسته سهامدار داریم. دسته اول کسانی هستند که در مجمع عمومی و مجمع افزایش سرمایه سهم شرکت کرده اند. این دسته از سهامداران به ازای هر سهم بهشون مبلغ ۴۶۶ تومان سود نقدی و همچنین دو برابر تعداد سهامشان صباح تعلق گرفته است. دوستانی که مایل باشند صباح به سهم اصلی تبدیل شود نیاز […]

دو دسته سهامدار داریم. دسته اول کسانی هستند که در مجمع عمومی و مجمع افزایش سرمایه سهم شرکت کرده اند. این دسته از سهامداران به ازای هر سهم بهشون مبلغ ۴۶۶ تومان سود نقدی و همچنین دو برابر تعداد سهامشان صباح تعلق گرفته است. دوستانی که مایل باشند صباح به سهم اصلی تبدیل شود نیاز نیست مبلغی واریز کنند و شرکت خودش از روی سود نقدی دویست تومان کسر خواهد کرد و مابقی یعنی ۲۶۶ تومان در بهمن ماه از طریق شعب بانک پارسیان پرداخت خواهد شد. سهامدارانی هم که نخواهند تبدیل کنند میتوانند بفروشند که در اینصورت کل مبلغ سود نقدی را دریافت خواهند کرد.دقت شود که با توجه به سود نقدی ۴۶۶ تومان کسانی که خواستند به حق تقدم خود اضافه کنند میتوانن از مابقی سود مجمع یعنی ۲۶۰ تومن هم استفاده کنند ولی اگر تعداد صباح بیشتر از این میزان شد باید به ازای مابه التفاوتش صد تومان واریز گردد.
اما دسته دوم سهامدارانی هستند که مجمع شرکت نکرده اند و بعد از بازگشایی صباح آنرا خرید کرده اند این افراد چون سود مجمع ندارند باید حتما به ازای هر سهم صد تومان به حساب شرکت واریز نمایند تا سهم تبدیل به سهم اصلی شود.
و اما در ارتباط با زمان تبدیل صباح به صبا. صباح پس از بازگشایی به مدت دو ماه خرید و فروش خواهد شد و پس از آن بسته میشه و شرکت حق هایی که افراد خریداری کرده اند ولی صد تومان را واریز نکرده اند جدا کرده و به عنوان حق تقدم استفاده نشده به فروش میرساند که تقریبا دو هفته طول میکشه و پس از آن شرکت میره برای ثبت افزایش سرمایه و اتمام مرحله آخر و در نهایت تبدیل صباح به صبا. بنابراین حداقل سه ماه این فرایند زمانبر خواهد بود. دوستانی که قصد تبدیل دارند در جریان باشند. دوستانی که سود مجمع ندارند و بعد از بازگشایی صباح را میخرند حتما یا صد تومان را واریز کنند و یا قبل از بسته شدن بفروشند چون وقتی صباح بسته شود از پرتفو شخص حذف خواهد شد و دیگر امکان فروش نخواهد بود. در اینحالت خود شرکت آنرا خواهد فروخت و پولش را به حساب شخص واریز خواهد کرد که فرایندی زمانبر و طولانی خواهد بود.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان