تورم در بازار مسکن ترمز برید
تورم در بازار مسکن ترمز برید

تورم ماهانه اجاره نقاط شهری در مرداد 1401 برابر با 4.7 درصد ثبت شده و به بالاترین سطح 6 ماه رسیده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی در این خصوص نشان می دهد سهم این بخش از کل تورم ماهانه مرداد ماه در حدود 70 درصد بوده که بالاترین سطح در 4 ماه اخیر به شمار می آید.

تورم ماهانه اجاره نقاط شهری در مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۴٫۷ درصد ثبت شده و به بالاترین سطح ۶ ماه رسیده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی در این خصوص نشان می دهد سهم این بخش از کل تورم ماهانه مرداد ماه در حدود ۷۰ درصد بوده که بالاترین سطح در ۴ ماه اخیر به شمار می آید.

اقتصاددان: بانک مرکزی درگاه داده های آماری تورم را باز کرده است. درگاهی که در سال های اخیر مسکوت مانده بود. این داده ها مشتمل بر تورم ماهانه مصرف کننده در هر ماه و تورم ماهانه اجاره به تفکیک تهران و نقاط شهری است.

تورم ماهانه اجاره مسکن در اوج

در همین رابطه ارزیابی این نهاد در خصوص تغییرات مسکن در ماه های اخیر نشان می دهد تورم ماهانه اجاره در تهران و نقاط شهری به سطح بالایی رسیده و رکورد ۶ ماهه را شکسته است. طبق بررسی ها تا این ماه روند تورم ماهانه اجاره صعودی بوده است.

رکوردزنی تورم ماهانه اجاره در نقاط شهری

طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران برابر با ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان ثبت شده که این رقم در مقایسه با ماه قبل خود در حدود ۲٫۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی تورم اجاره نیز در این شهر نشان دهنده آن است که این شاخص برابر با ۴٫۶ درصد بوده که بالاترین سطح را در بازه ۶ ماهه داشته است.

اما تورم محاسبه شده در نقاط شهری برابر با ۴٫۷ درصد بوده و ۰٫۱ واحد درصد بیشتر از تهران درج شده است. روند این شاخص نشان می دهد ضمن رکوردزنی تورم اجاره در این مقطع، سهم اجاره از تورم نیز بالاترین را در ۴ ماه گذشته بوده است.

 تورم در بازار مسکن ترمز برید

سهم ۷۰ درصدی اجاره از تورم مرداد ماه

طبق داده های بانک مرکزی در ماه های اخیر تورم ماهانه از ۵٫۱ درصد در اردیبهشت به ۲٫۳ درصد در مرداد رسیده است.

مرور آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد ضریب اهمیت اجاره در سال ۹۷، آخرین سالی که بانک مرکزی داده های خود را دراین خصوص منتشر کرده، در اجاره بهای مسکن غیرشخصی برابر با ۷٫۷۱ درصد و در اجاره بهای مسکن شخصی معادل با ۲۵٫۴۳ درصد بوده است.

در مجموع می توان گفت سهم اجاره به طور کل در کشور برابر با ۳۳٫۱۴ درصد بوده است. در نهایت با این ضریب اهمیت می توان سهم اجاره از تورم را در هر ماه محاسبه کرد.

سهم اجاره از تورم در خرداد و مرداد

در همین خصوص محاسبات نشان می دهند سهم اجاره از تورم در خرداد برابر با ۹٫۴ درصد بوده که کمترین سطح در بازه مذکور بوده است. البته این اتفاق را برخی تحلیلگران بیشتر در جهت رشد تورم کالاهای خوراکی می دانند.

این در حالی است که اکنون با وجود تورم پایین ۲٫۳ درصدی در مرداد ماه، سهم تورم اجاره نزدیک به ۷۰ درصد از کل رشد قیمت ها بوده که بیشترین سهم در این مقطع ارزیابی می شود.

 تورم در بازار مسکن ترمز برید