انتقال اموال ایران به کانادا و انتظارات از مجلس یازدهم
انتقال اموال ایران به کانادا و انتظارات از مجلس یازدهم

آقای همتی در گزارش خود به نمایندگان جدید ملت در مجلس یازدهم اعلام نمودند در طول پانزده سال گذشته هر سال حدود ۱۵ میلیارد دلار و جمعا به مبلغ ۲۸۰ میلیارد دلار بنام متعادل سازی بازار ارز عمدتا توسط عده ای از «ایران» خارج شده و در کشور «کانادا» سرمایه گذاری گردیده است.

آقای همتی رییس کل بانک مرکزی

در گزارش خود به نمایندگان جدید ملت در مجلس یازدهم اعلام نمودند در طول پانزده سال گذشته هر سال حدود ۱۵ میلیارد دلار و جمعا به مبلغ ۲۸۰ میلیارد دلار بنام متعادل سازی بازار ارز عمدتا توسط عده ای از «ایران» خارج شده و در کشور «کانادا» سرمایه گذاری گردیده است.
با یک حساب سرانگشتی این مبلغ بصورت خالص بازاء هر ایرانی مبلغ ۶۳میلیون تومان میشود.
اگر سود پانزده ساله آن را هم سالانه ۲۰ درصد حساب نمایید در اینصورت این مبلغ به رقم ۲۵۲ میلیون تومان به ازاء هر ایرانی خواهد رسید.

ضمن تشکر از آقای همتی بابت این گزارش ، از نمایندگان جدید مجلس یازدهم انتظار داریم موارد زیر را پی گیری نمایند:

– اعلام لیست کامل اسامی افرادی که این منابع ارزی را دریافت نموده اند
– بازگرداندن کامل این منابع ارزی و سود حاصل از آن
– تهیه متن یک شکایت به دادگاه لاهه برای باز پس گیری اموال مردم ایران از دولت کانادا

توضیح آنکه اگر این افراد محاکمه و پس از مدتی به دلیل کرونا یا هر دلیل دیگری از زندان آزاد شوند ، سودی برای مردم ایران نخواهد داشت.
مهم باز پس گیری اموال است، دولت کانادا بایستی کل اموال مردم ایران را که باعث آبادانی کانادا گردیده به ایران پس دهد و در صورت عدم امکان ،بایستی نیمی از کشور کانادا را به عنوان غرامت به جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

فرشاد فرهادی