بیانبه دکتر سبحانی در روز ثبت نام
بیانبه دکتر سبحانی در روز ثبت نام

بسمه تعالی در آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی، ایران عزیز ما برخوردار از استقلال سیاسی ویژه ای شده است که در قرون اخیر بی سابقه و در تاریخ ایران با  لحاظ مسائل محیطی آن، منحصر به فرد است. بدون شک حصول این استقلال، وامدار مجاهدت ها و شهادت ها، رنج ها و مرارت ها و […]

بسمه تعالی

در آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی، ایران عزیز ما برخوردار از استقلال سیاسی ویژه ای شده است که در قرون اخیر بی سابقه و در تاریخ ایران با  لحاظ مسائل محیطی آن، منحصر به فرد است.

بدون شک حصول این استقلال، وامدار مجاهدت ها و شهادت ها، رنج ها و مرارت ها و همچنین تاملات فکری و مبارزات مدنی زنان و مردانی است که بخصوص در یکصد سال اخیر، عمدتا گمنام اما همگی مصمم و صبور، مسیر متصلب استبداد و تحمیل را، به افق روشن آزادی و انتخاب متحول نموده اند. این صیرورت افتخار آمیز، از ناحیه هیچ انسان منصفی، الا کسانی که گرفتار انقطاع از گذشته وتاریخ خویش گردیده اند خدشه پذیرنمی باشد.

با وجود این واقعیت انکارناپذیر،استقلال سیاسی کشورما ،هنوز مورد تهدید و در معرض خطر تاراج و رجعت به استبداد و تباهی قرار دارد . زیرا از یک طرف چگونگی های حفظ ، تعمیق و گسترش استقلال سیاسی در گرو تامین توام با حفظ آزادگی نیازهای انسان در جریان رشد و ریشه کن شدن فقر و محرومیت و دستیابی به توسعه و استقلال اقتصادی است و از طرف دیگر مناسبات حاکم بر شرایط اقتصادی کشور آنچنان در چنبره روابط نا سالم واستثماری انسان از انسان و چگونگی مالکیت انسان بر ابزارهای تولید، محبوس، غیرمولد و مفسده آور شده است که توسعه اقتصادی، که تحقق بخشیدن به آن ، امری اجتناب ناپذیر و حتی لازمه دین ورزی بایسته است در گرداب باطل  فقرو محرومیت طبقات پائین و حتی اقشار وسیعی از هموطنان شریف ما در طبقات متوسط ، گرفتارآمده و به طورفرسایشی زندگی اقتصادی و به تبع استقلال سیاسی را به اضمحلال تهدید می نماید.

اینجانب به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با وجود علم به مخاطرات تهدیدی چنین ویرانگر و واقف به صعوبت مسیر و مشکلات متصلب شده کشور، ضمن باور به قابلیت ها و کارآمدی اصول قانون اساسی ، با هدف کاستن و مهار نرخ رشد تخریب ی که اقتصاد و جامعه ایران را فرا گرقته است و امیدواری به بهبود تدریجی مناسبات معطوف به توسعه اقتصادی ایران، به منظور ایفای نقش و کمک به تحقق استقلال اقتصادی مکمل و پشتیبان استقلال سیاسی،  با شعار سرشار از شعور” اقتصاد بدون ربا “،  درانتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ داوطلب شده و حضوریافته ام و با این امید که دست اندرکاران امر انتخابات بیش و پیش از دیگران  اقتضائات رعایت همه وجوه حقوق ملت، لزوم و حساسیت پاسداری ازمیراث استقلال سیاسی، نوع مشکلات مردم و بایسته های راهبردی ایران اسلامی را تشخیص می دهند بر آن هستم  تا علیرغم بی عنایتی های گذشته ، برای بارسوم، سرمایه یک عمر تلاش علمی وعملی خویش در دانشگاه  و مجلس و دولت را، پیشکش بهبود اقتصاد ملی و ارتقا تکریم آحاد ملت شریف ایران نموده و دراین مسیر ازبذل حتی ذره ای هم فروگذار ننمایم.

از خداوند بزرگ مسالت دارم تا منویات این بنده خویش را، آنچنان منطبق با خواسته ها و آرمان های مردم شریف ایران قراردهد که درپیامد آن، مقدمتا به افتخارحمایت و سپس پشتیبانی آنان برای پیروزی ملت، در جهاد سخت وعظیم نیل تدریجی به توسعه ومآلا استقلال اقتصادی وبه تبع آن حفظ و تعمیق استقلال سیاسی، نائل آیم.

حسن سبحانی

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

 

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان