« بودجه فزاینده شهرداری و نظارت نا کافی »
« بودجه فزاینده شهرداری و نظارت نا کافی »

‍ . به نام خدا « بودجه فزاینده شهرداری و نظارت نا کافی » یادداشتی از : مجید اسمعیل خان طلایی ✍ امروز نا رضایتی مردم شهر تهران از هزینه های ابر شهر تهران بر هیچکس پوشیده نیست. ❇️ گرانی زیست توامان با عدم برخورداری از خدمات در تهران آلوده و پر ترافیک را باید […]

‍ .
به نام خدا

« بودجه فزاینده شهرداری و نظارت نا کافی »

یادداشتی از :
مجید اسمعیل خان طلایی

✍ امروز نا رضایتی مردم شهر تهران از هزینه های ابر شهر تهران بر هیچکس پوشیده نیست.

❇️ گرانی زیست توامان با عدم برخورداری از خدمات در تهران آلوده و پر ترافیک را باید در علت و چرایی روند روبه رشد بودجه شهرداری جستجو کرد.

❇️ مقایسه بودجه شهرداری در سه سال گذشته حکایت از رشد ۲۵ درصدی بودجه ۱۳۹۹ به بودجه ۱۳۹۸ و رشد ۶۷ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ دارد.

❇️ علی رغم اذعان مسؤلین شورای پنجم مبنی بر جلوگیری از شهر فروشی و به صفر رساندن فروش اضافه بنا در مناطق مختلف تهران ؛ آمار واصله درخصوصی درآمد حاصل از فروش تخلفات ساختمانی طبق آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ از ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۱۴۸۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ و به بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است .

❇️ آیا افزایش ۳۶۰ درصدی حاصل از فروش تخلفات ساختمانی چیزی غیر از شهر فروشی است ؟‼️

❇️ عمده ترین علت این رشد فزاینده ناشی از عدم نظارت کافی بر عملکرد شهرداری و عدم وجود محیط کنترلی مناسب برای جلوگیری از هر نوع فساد است.

❇️ تیم نامزدهای گام دوم ایرانیان بنا دارد پس از ورود به عرصه خدمت در صحن شورای شهر با استقرار یک محیط کنترلی مناسب و برخوردار از زیر ساختهای اطلاعاتی مرتبط و منسجم ، شفافیت در گزارشگری و پی گیری مطالبات شهرداری و احقاق صرفه و صلاح شهروندان در استفاده مناسب از اموال و دارائیها و منابع مالی شهرداری را دنبال نماید.

این امر منجر به مدیریت صحیح منابع و مصارف می شود و از هرز رفتن منابع و هزینه های مضاعف و تکراری جلوگیری می نماید.

❇️ با اتخاذ و اجرای چنین سیاستی دیگر شهرداری مجبور نیست برای تأمین کسری بودجه و به بهانه تحقق درآمد پایدار ، متوسل به انواع ترفندها و درآمدهایی شود که فاقد مبنایی منطقی و یا بدون امکان قابلیت مقایسه و سنجش می باشند.

💢 درآمدهایی که محل تامین آن صرفا سفره و معیشت شدیداً تحت فشار شهروندان تهرانی است.

❇️ برخی از این درآمدها که هریک دارای آثار بسیار مخرب هستند ، به شرح ذیل می باشند :

– تراکم ( شهر ) فروشی

– اخذ مالیات بر ارزش افزوده

– وضع طرح های مختلف ترافیکی به بهانه مقابله با آلودگی و ترافیک و فروش مجوز ورود به طرح

– پیاده رو فروشی و دریافت اجاره از ضعیف ترین اقشار و اصناف از جمله غرفه ها و دست فروشان

– دریافت تعرفه های نامتعارف از کسبه ها برای نصب تابلوهای معرفی مشاغل و …

نامزدهای تعرفه از گام دوم ایرانیان به فضل الهی و اعتماد و رای مردم شریف تهران بر آن هستند تا برای اداره شهر و تامین درآمد پایدار و جبران کسری بودجه شهرداری سفره مردم را هدف نگرفته و بر پایه راه کارهای و برنامه های درآمدی و هزینه ای تقدیمی اقدام نمایند.

مجید اسمعیل خان طلایی
کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران

💠 کمپین حمایت از مجید اسمعیل خان طلایی
t.me/magidesmaeilkhanetallaei

💠 گام دوم ایرانیان
https://chat.whatsapp.com/C8HVEdUE1Ag47irQFWaN5J

💠 امید ایرانیان

https://chat.whatsapp.com/C8HVEdUE1Ag47irQFWaN5J

  • نویسنده : مجید اسمعیل خان طلایی
  • منبع خبر : اقتصاددان ، گام دوم ایرانیان