به شعور مخاطبان لُرتان، توهین نکنید!
به شعور مخاطبان لُرتان، توهین نکنید!

ابوالفضل بابادی شوراب با گرم شدن فضای انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم برخی افراد که در گذشته عضو شورای شهرهای لرنشین و یا نهادهای دولتی استانی و کشوری و…دیگر بوده اند، دوباره در انتخابات بعنوان نامزد انتخاباتی شرکت کرده نموده اند. پرسش اینست که چنین افرادی در جایگاه […]

ابوالفضل بابادی شوراب

با گرم شدن فضای انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم برخی افراد که در گذشته عضو شورای شهرهای لرنشین و یا نهادهای دولتی استانی و کشوری و…دیگر بوده اند، دوباره در انتخابات بعنوان نامزد انتخاباتی شرکت کرده نموده اند.

پرسش اینست که چنین افرادی در جایگاه های خود، چه گُلی به سر شهرها و مناطق لرنشین خود زده اند که دوباره نامزد انتخابات شورای شهر و…شده اند و شعار آبادی ایران و جهان می دهند؟

با کدام عملکرد به توسعه جغرافیاهای لر کمک کرده اند؟و یا نکند با نفوذ خود مانع توسعه اقتصادی و…مناطق لرنشین شده باشند؟

قطعا بحث اصلی بر سر عملکرد آنان نیست، موضوع این است که حمایت جامعه لر از اینان، به نام تعصب طایفه ای، ایلی و قومی در آوردگاه های انتخاباتی نتایج منفی و بسیار بدی دارد!

نتایج بد از این جهت که عملا حمایت از سردمداران بانفوذ شهری، استانی و…لرتبار با ماحصل عملکرد ضعیف و ضدتوسعه ایی شان در ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ سال اخیر لُر، این معنی را می دهد که مهم نیست برای لر و زاگرس کاری انجام داده باشی و یا در آینده بخواهی یا نخواهی انجام بدهی؛ برای کسب رای آنها در موقع انتخابات، تنها احساساتی و هیجانی کردن جامعه لری، کافی است و اصولا وقتی بدون هزینه می شود، چرا باید خود را به زحمت بیندازیم؟و با رشد و توسعه مناطق لر، برای خود رقیب بتراشیم؟

وقتی می شود با عقب نگه داشتن عمدی مناطق لرنشین، آنها را به سمت قومگرایی و برداشت آراء برای خود کشاند، اصولا چه ضرورتی دارد؟

نتیجه اینکه بی تعهدی و غیردلسوزی در لر نهادینه می شود و لر از توسعه عقب می ماند و ما بجای مقصر دانستن انتخاب های خود یا کارگزاران خود در قدرت شهری، محلی، استانی؛ لرتباران دیگری که جور دیگری می اندیشند و برای جامعه لر و زاگرس حق انتخاب های بیشتری ایجاد می کنند را مقصر دانسته و آنها را خائن و برادر فروش خطاب می کنیم!

اما پرسش این است کدام برادر؟برادری که دهه ها فقر و بدبختی لر را می بیند و موقع انتخابات شورای شهر و…یاد همتبارانش می افتد و فریاد گئومی و بئومی سر می دهد؟