بهای نفت روز سه شنبه در پایان معاملات، در آستانه سال نو میلادی ، افزایش یافت.
بهای نفت روز سه شنبه در پایان معاملات، در آستانه سال نو میلادی ، افزایش یافت.

در بازار لندن‏‌، هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه....

در بازار لندن‏‌، هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه فوریه با ۶۸ سنت افزایش نسبت به پایان معاملات روز دوشنبه، ۶۶ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

در بازار نیویورک نیز بهای هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) برای تحویل در مدت مشابه ۵۹ سنت افزایش یافت و به ۶۱ دلار و ۱۱ سنت رسید.